Meninger

- Er Børøysundveien glemt av Trøndelag fylkesting?

Meninger

Det har i det siste foregått reasfaltering av kommunale veier på Hitra.
De er ferdige for denne gang og innenfor summen som er satt av årlig til dette arbeidet.
Torleif Strøm etterspør hva som skjer med Børøysundveien som er fylkesvei.
Denne veien er en hullete leiråker og ikke en kjørevei,  noe også bildene klart viser.
Det holder ikke regelmessig å flikke med en veiskrape.
Sløsing med offentlige midler er dette og ikke fornuftig  bruk av veimidlene.

 

Som fylkestingsrepresentant og vararepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag så er dette rett og slett som å pisse i buksa for å holde seg varm.
 Det er snakk om ca. 1 km vei og det må da være mulig å finne midler på fylkesbudsjettet for 2019 til dette.

Vi er klar over at beløpet for opprustning av fylkesveier er for lite, men sikkerheten for beboerne i dette området må være i fokus.
Børøysundveien er langt fra trafikksikker med huller som en sveitserost.


Svein Otto Nilsen, Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Per Ervik, Vararepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag Fylkesting