- Ny fornybar energiproduksjon gir et selvforsynt Frøya

Meninger

Vindkraft på Frøya, for Frøya og Trøndelag. Ny fornybar energiproduksjon gir et selvforsynt Frøya.


Fra 1950-tallet og utover kom vannkrafta fra fastlandet ut til folk på Hitra og Frøya i form av undersjøiske strømkabler. Det var et viktig løft for øyregionen vår.


Siden har øyregionen stått i en rivende utvikling som har gjort at behovet for fornybar energi har økt ytterligere. Hele Norge kan se mot den trønderske øyregionen med stolthet: her skjer det aktivitet og industriutvikling av største betydning for dagens og fremtidens Norge.

Samtidig skal hele Norge frem til 2050 omstilles til et lavutslippssamfunn. Utslipp fra fossile energikilder skal fases ut. Sektor etter sektor må omstille seg, og bruken av fornybar energi kommer til å øke. Statnett har nylig regnet på hvor mye mer fornybar energiproduksjon som trengs i det norske lavutslippssamfunnet. Svaret er 30-50 TWh mer enn de rundt 130 TWh vi produserer i Norge i dag. Mesteparten av denne økningen kommer til å bli dekket opp av ny vindkraftproduksjon.

Midt-Norge er allerede i dag et underskuddsområde på fornybar energi. Underskuddet har de siste årene variert mellom 4 og 8 TWh hvert år. Byggingen av Fosen Vind og bygging av vindkraft på Frøya vil bidra til at regionen nærmer seg å være selvforsynt på fornybar energi. En negativ effekt av å være et underskuddsområde på fornybar energi er at alle strømbrukerne i Midt-Norge må betale litt mer for strømmen enn de gjør i andre deler av landet. For hver enkelt av oss er det ikke store summer det er snakk om, men i et regionalt perspektiv blir det fort større beløp. Ny vindkraftproduksjon i Midt-Norge gjør at strømbrukerne på Frøya og i Midt-Norge vil få lavere energipriser enn om vi ikke hadde bygd ut ny vindkraft, og ny vindkraftproduksjon bidrar til at trøndersk og midt-norsk industri sikres tilgang på kortreist, billig og fornybar energi.

I tillegg betyr vindkraftproduksjon på Frøya at kommunen får noen millioner kroner i ekstra skatteinntekter hvert år, og det blir nye faste arbeidsplasser tilknyttet grønn næring.

Fornybar energiproduksjon har en rekke fordeler, og i et klimaperspektiv er det ikke til å komme unna at dette er en utvikling vi må se mer av både i Norge og i verden forøvrig. Samtidig kan vi ikke underslå at fornybar energiproduksjon også har sine ulemper. Vindkraft gir for eksempel båndlegging av areal, det utfordrer tradisjonelle naturverdier, og mange synes det er stygt å se på vindmøllene.

Disse negative effektene gjør at de fleste sier «ja takk» til fornybar energiproduksjon, «men ikke her».

Motstanden mot vindkraft på Frøya har hele tiden vært stor. Sterke stemmer har vært tydelige i sin tale. Jeg har stor respekt for samfunnsengasjerte mennesker som tar et tydelig standpunkt, også når det går på tvers av mine egne meninger. Ytringsfrihet og fri meningsbrytning er en sentral del av vår demokratiske og vellykkede samfunnsmodell. Gi meg heller sterke og engasjerte meningsmotstandere enn folk som er likegyldig til alt annet enn seg selv og sitt.

For å løse floken med aktører på begge sider som er rykende uenig om hvem som har mest rett, har norske myndigheter utviklet et av verdens grundigste og strengeste konsesjonssystemer for hvor og på hvilke vilkår det skal tillates å bygge en vindpark.

For Frøya vindparks del startet denne prosessen tilbake i 2002. Etter 11 år med prosess ble det av norske myndigheter gitt endelig konsesjon for bygging av Frøya vindpark i 2013. I mellomtiden hadde det vært høringer, folkeavstemming, og utstrakt dialog med alle berørte interesser for å finne ut om det var tilrådelig å gi godkjenning eller ikke.

Underveis har både Sarepta og TrønderEnergi lagt store ressurser i å modne frem et best mulig prosjekt. Det har inkludert en langvarig dialog og prosess med grunneiere, kommunen og andre aktører. Dette sikrer at utbygging skjer på en ordentlig måte, i henhold til alle myndighetspålagte krav, og at tiltak for å redusere negative effekter blir identifisert.

Vindkraft på Frøya skal først og fremst komme Frøya og Trøndelag til gode, og ny vindkraft vil inngå i et viktig bidrag fra vår region til at verden skal lykkes i å håndtere klimautfordringene. Det er en dugnad alle regioner og alle land må bidra til, og i TrønderEnergi har vi tenkt å bidra til at den dugnaden også gir lønnsomhet, fornybar verdiskaping og grønne arbeidsplasser i Trøndelag.


Tormod Eggan

Energidirektør og utbyggingsansvarlig

TrønderEnergi