Meninger

- Med slike reduseringer går det feil vei

Gunn Iversen Stokke (Sp) 

Meninger

«Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor..» da kan ikke dette fortsette, Orkdal lensmannsdistrikt må få flere stillinger, mange flere.

Oversikten på politiets egne sider viser at man i løpet av 2018 har redusert antall politistillinger i Trøndelag med 13. Samtidig har man økt med 1 jurist og 16 sivile stillinger. Det er sikkert blitt vurdert som nødvendig, i og med de endringer politiet gjennomfører, blant annet med sentralisering av passutstedelse. Men dette fører ikke til den måloppnåelsen som er satt av Stortinget. Det er bestemt at man innen 2020 skal ha en dekningsgrad på 2 politi pr 1000 innbyggere. Med slike reduseringer går det feil vei.

Men det som også bekymrer meg er at det ikke er kommet signaler på at man vil tilføre Orkdal lensmannsdistrikt flere ressurser når nå Halsa og Rindal kommuner skal innlemmes i Trøndelag. I høringen -Trøndelag politidistrikt, justering av politidistriktenes indre organisering, blir ikke dette nevnt.


Frøya- og Hitra-politikerne er samstemte:

En rekke kritiske merknader til politiets nye forslag

 

Pr 31.12.17 har Trøndelag politidistrikt en dekningsgrad på 1,56, og det før man reduserte med 13 stillinger. Når så Rindal og Halsa innlemmes vil Orkdal lensmannsdistriktet få 3615 nye innbyggere. Det skulle ha utløst over 7 nye stillinger. Nå virker det som om man ikke skal få tilført flere.

Det er fra før en underdekning på 12 stillinger, i og med at det er 44 politiansatte i distriktet på dagens 28578 innbyggere. det vil si at i dag er det en dekningsgrad på 1,53 og med de nye innbyggerne vil dekningsgraden synke til 1,36.


 

Skal vi som bor i de 10 kommunene som er Orkdal lensmannsdistrikt, finne oss i dette? Justisdepartementet skriver på sine sider:

«Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer»

Det må tilføres mange nye stillinger til vårt område, skal vi nå målet.

Gunn Iversen Stokke

Trøndelag Senterparti