Meninger

- Vindturbiner mot folkehelse

Meninger

Det er folkeopprør mot vindkraftverk på Frøya. Dette er ikke noe å le av eller å bagatellisere. Vindturbiner er skremmende, og det er naturlig å forsvare seg.

Jeg bodde på Frøya fra 1985 til 2008, og var lokalpolitiker – særlig fra 2004 – 2007. På grunn av vindkraftsaken ( jeg var motstander ) opplevde jeg trakassering og hersketeknikker og ble til slutt syk. Utveien ble å flytte fra Frøya.

Det var fælt, og veldig leit. Alt jeg hadde bygd opp måtte jeg bare slippe tak i. Det var ingen hjelp å få. Jeg ville ikke, og kunne heller ikke, ha bodd i nærheten av et stort vindkraftverk på grunn av en PTSD (Post-traumatisk stress) -diagnose. Mange av oss er ekstra sårbare for stress og avmaktssituasjoner. Vindkraftsaken er en trigger. Den er et erke-eksempel på opplevd trussel og avmakt. Men det er ikke vi som skal skamme oss!

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Fra Hitra, her jeg nå bor, ser jeg hva som skjer på Frøya. Det har vært forhandlinger med energi-selskaper om å få mange millioner kroner til diverse tiltak, som det naturligste i verden. Dette fordi det har vært en folkeavstemning der noen ”vant” og andre ”tapte”. Man tolker det da som å ha hjemmel til å endre alles livsrom for framtida.

Ordføreren agerer mot over tusen av sitt eget folk som er imot vindkraftverket og dets vesen. Hun vender seg vekk fra følelsesmessige reaksjoner hos folk ved ikke å svare eller å komme i møte med verbal forståelse. Hun later som om fortvilelse og stress-belastninger er en ikke-sak og blåser i det. Jeg tenker at det er en svikefull oppførsel, litt som å leike russisk rulett med andres helse og livsrom for å vinne strømprodusentenes gunst og penger!

Hvem som helst i verden kan vel snart ødelegge Frøyas natur. Handel med aksjer og energiporteføljer mister vi lokal kontroll over… (har vi mistet lokal kontroll over?) Trønderenergi og Nord-Trøndelag Energiverk har allerede laget et nytt AS. Sarepta AS kan selge /overdra aksjer videre så lenge konsesjonen varer, og det må Frøya bare godta, står det i avtalen.


Frøya vindkraftverk

Detaljplanen: Færre, men høyere vindmøller

- Vindmøllenes plassering kan være avgjørende for om det vil være hubro på Frøya i framtida.

 

Mye tyder på at salg av vår luft, vår natur, er i gang allerede – til ukjente. Sarepta AS (selv om selskapet etter sigende ikke har en eneste ansatt) søker seg spennende samarbeidspartnere.. Deleiere – en stund kanskje, så heleiere senere, kanskje.? Det vet vi ikke. Kanskje det blir Google? Eller kineserne? Eller noen andre? Finansielle muskler og framtidig inntjening i sikte! Gøy å leike seg med andres livsrom?

Med enorme, tunge, skarpe, bråkende, sveipende vindturbin-installasjoner over hodet på oss, høyere enn vi kunne frykte i 2005, skal vi ikke lenger ha et ufarlig livsrom. Masse maskiner inn, – alle slag til anleggsarbeider! Og til slutt de enorme store, spisse, varige installasjonene.

Å kalle det ”park” er en respektløs forvrengning av språket vårt! Energidirektør og utbyggingsansvarlig, i Trønderenergi, Tormod Eggan, bruker språket slik i sin meningsytring i Hitra-Frøya 28. november. Han bruker også ordet ”modne fram” om prosjektet, som om det var en frukt! Til slutt blir frukten ”grønn”. Det vet vi er tull, for det de vil komme med er hvitt og grått og dødt, og hardt som stål og sement.


- Nye premisser. Og økt stråling, er prisen

Nei til vindkraftverk på Frøya krever klare svar av kommunen og utbygger

 

Undervegs blir det en fryktelig økning av CO₂-utslipp fra transport, anleggsmaskiner, økning i gjestedøgn med arbeidsfolk som skal kjøre og betjenes på alle måter. Svarte partikler i lufta, inn i lungene, ut i myrene! Ikke grønt som parker og frukttrær. Ikke grønt som frisk lyng og mose. Tilvirkingen, prosessuell virksomhet for å lage alle disse turbinene, transporteringen, gravingen, kablingen, koblingen – alt vil medføre økte CO₂-utslipp på grunn av Frøya – som vi ellers ikke hadde vært opphavet til. Hvor er dette regnestykket?

På lille, lave Frøya vil vi ikke unngå negativ påvirkning. Øya er for smal, og topografien for lav. Hele saken oppleves som en trussel (”stor og skarp” er TRUSSEL mot ”liten og avmektig”). Nå har trusselen tært på oss siden 2001! I 17 år! Hvor mye stress den har forårsaket, og hvor mye avmakt – ja det er umulig å uttrykke med ord! Den er selve manifestasjonen på stormannsgalskap og vanvidd, en emosjonell analfabetisme og arroganse som savner sidestykke!

Det er ikke bare dyr og fugler, – hubroen og andre rødlistearter som har krav på hensyntagen. Mennesket er også et pattedyr. Vi har de samme ur-reaksjoner som dyr har: Vaktsomhet mot fare! Denne er ikke viljestyrt, det skjer så fort!. Vår amygdala i hjernen reagerer automatisk med fight, flight eller freeze. Det påvirker hele nervesystemet, og dette igjen påvirker hjertefrekvens og en rekke andre kroppsfunksjoner. Vi har nevrofysiologi som fungerer beskyttende for oss, som dyrene har. Visse mønstere og bevegelser skremmer oss instinktivt. Vi er skapt for å gjenkjenne farer. Vi er ikke hevet over naturen. Vi ER natur. Vi blir numne, vi sloss og/eller vi flykter.

Lise Andrine Hauge