Meninger

- Boikott TrønderEnergi

Meninger

SP ønsker uro i vindkraftprosjektet.

Formannskapet i Frøya forholder seg til avtalen som er underskrevet med vindkraftutbyggeren. «Vi forholder oss til avtalen som er gjort med utbygger for mange år siden. Man har forpliktet seg til en avtale» uttaler varaordfører Pål Bekken AP.

Når det gjelder at turbinene økes med 45 meter fra 135 til 180 meter er «Noe jeg ikke blander meg inn i. De forholder seg til konsesjonen de har fått og tar ut effekten av vindparken de har fått godkjenning til» fortsetter Bekken.

Frøya SP sitter dessverre ikke i formannskapet, det gjør dessverre ikke SV heller. Hadde vi deltatt i møtet ville garantert diskusjonen blitt en annen.

Frøya SP har programforpliktet seg til å gjøre et forsøk på å be-kjempe etablering av monstermøller i kystlandskapet og ønsker i motsetning til politikerne i formannskapet å skape mest mulig uro rundt saken.

«Vi lar oss ikke påvirke av dette» sier adm.dir. Ståle Gjersvold i TrønderEnergi, men det gjør vi.


 

Ordfører Berit Flåmo sier til motstanderne at det er Trønder-Energi man bør appellere til. La oss ta ordføreren på alvor. Utbyggerne bryr seg døyten i at de raserer Frøya for all fremtid. Under argumentasjonen om at vindmøller er miljøvennlige ønsker de å ødelegge øya vår selv om flertallet av innbyggerne er imot. Det eneste selskapet ønsker er å øke sin profitt, den som tror noe annet må tenkes seg om.

Den eneste måten vi kan appellere til TrønderEnergi på er å ramme dem økonomisk. Frøya SP oppfordrer derfor folkeaksjonen til å gå i spissen for at alle frøyværinger forlater selskapet og finner seg en ny kraftleverandør. Får vi næringsliv og det offentlige med på lasset hører de kanskje, på et halvt øre hvert fall. Frøya må vise at de ikke ønsker å invitere TrønderEnergi inn i Frøyas sårbare natur. De er ikke velkomne. Medlemmene i Frøya SP skifter strømleverandør og oppfordrer alle frøyværinger til å gjøre det samme.

Frøya SP støtter selvfølgelig folkeaksjonens krav om ny folkeavstemning. At utbygger påstår at det dreier seg om en redusert utbygging i forhold til opprinnelige planer er jo en sannhet vi kan diskutere. Man reduserer i omkrets men øker i høyden, er det en reduksjon? Det eneste som reduseres er kommunens inntekter.

Frøya SP er overbevist om at motstanden mot prosjektet er større også blant medlemmene i kommunestyret enn det diskusjonen i formannskapet kunne gi inntrykk av. Alle medlemmene i kommunestyret bør gis en mulighet for å tilkjennegi sitt standpunkt i en så viktig sak, noe vi føler oss trygge på at ordføreren vurderer nøye. Alle muligheter for å komme seg ut av avtalen bør vurderes.

«Vil ikke så uro i vindkraft prosjektet» var over skriften i pressen etter siste møte i Frøya formannskap. Frøya SP ønsker å så mest mulig uro.


Knut Arne Strømøy

Leder Frøya SP