Meninger

- Kan Frøya sin unikhet overleve med vindmøller?

Meninger

Vi er mange som er bekymret for konsekvensene av at Frøya får 14 høye vindmøller som vil ruve over alt og alle. Jeg er også forundret over politikerne som sier at det ikke er mulig å gjøre om et vedtak som er gjort for flere år siden.

Det siste først. I 2005 var det folkeavstemning i kommunen hvor det var et knapt flertall for vindmøller. 51,4 % stemte for vindmøller og dette gjorde at kommunestyret gikk inn for vindmøller. En folkeavstemming gjort for 13 år siden skal man altså ikke gjøre på nytt. Jeg skulle gjerne visst hva en ny avstemming hadde vist i dag. Vi vet jo at Frøya har hatt en stor befolkningsvekst de siste årene. Mange av oss som nå bor på Frøya har ikke påvirkning i denne saken !

En av mine grunner til at jeg trives og ønsker å bo på Frøya er dens unike natur, mer om det senere.

Frøyas politikere sier det er for sent å snu i denne saken - om folket i dag vil noe annet er det alltid muligheter for forhandlinger. Dette har Storbritannia og Brexit bevisst. Norge har hatt 2 folkeavstemninger med spørsmål om vi skulle gå inn i EU. Så hvorfor kan ikke Frøya arrangere en ny folkeavstemning når det er stor motstand i folket 13 år etter at folkeavstemmingen var ? Jeg har bodd her i 6 år og er blant de uten stemmerett i denne saken ! Så langt i dag er det over 1500 som har skrevet under på at vi ikke vil ha vindmøller.

I folkeavstemmingen i 2005 var det 1174 personer som stemte for vindmøller. HVA tenker dere politikere om dette. Det er uriktig å si at man ikke kan endre på et vedtak som er gjort for flere år siden. Politikernes jobb er vel også å forhandle og reforhandle!

HVA er det unike med Frøya?

Noen vil si det er folket - jeg påstår at vi alle er unik hver og en. Folket på Frøya er endel av kystfolket og unik også i den forstand. Noen vil si at øyriket er det unike med alle små øyer og holmer hvor man kan leke seg i båter av forskjellig størrelse. Jeg skal ikke motsi det, men...

Jeg tenker at det mest unike er øya Frøya med sin spesielle form. Frøya er lita og lav og ser ut som skoa til Pippi. Ei lita øy hvor veiene er lagt rundt øya - langs kysten. Det er jo naturlig og flott ettersom sjøen var hovedveien for 50 år siden. Topografien i hauan er unik og denne unikhet står nå i fare. En topografi med berg, vann, litt myr, tuer, fjellflora, kystlyng, litt furu, åpenhet, frihet og ubebygd strøk.

Jeg er veldig glad i å gå tur i hauan (blitt glad i begrepet som jeg ikke har hørt andre sted), være i denne unike naturen. Å være på tur i naturen er rekreasjon for kropp og sjel. Jeg bor på Nesset i et hus tett på fylkesveien og det er greit fordi når jeg går ut bak huset går jeg på stier og berg og kan gå i timesvis uten å krysse en vei.

Når jeg skal fortelle til andre «fjellgjeiter» om Frøya sier jeg: Når æ går i hauan føle æ mæ på Vidda - æ ser langt, det er berg, ville dyr, vann, ingen bebyggelse. Ja å så e høyeste punktet 76 MOH. Så ler vi litt og æ sier: dette må oppleves - kom på besøk.

Hva vil vindmøller gjøre med denne unikheten, rekreasjonen, opplevelsene m.m.?

Min bekymring er at vindmøller på 112/180 meter vil ødelegge dette. Jeg er redd for at disse møllene vil sees uansett hvor jeg befinner meg i hauan. De vil jo også ødelegge topografien der de skal bygges - nye veier - det vil bli store sår på denne unike øya. De siste nyheter er at høyden på møllene økes i forhold til hva som tidligere var planlagt.

Det har vist seg at «levetiden» på vindmøllene er kort og da må store maskiner igjen inn å åpne sårene i den unike naturen på Frøya. Æ treng itj billiger strøm - alt handle itj om pæng !

Kjære politikere:

La Frøya leve - ta vare på denne unike øya. Lytt til erfarne fjellfolk: Det er ALDRI for sent å snu! Stopp vindmølleutbyggingen!!

Edith Tanke Hallaren