- Føles uforståelig og som et slag i trynet

Meninger

Avslaget til Ægir føles uforståelig og som et slag i trynet

Jeg føler meg helt utslått av den handlingslammelse og mangel på praktisk politikk for å finne fram til gode løsninger avslagbrevet om finansiering av Ægir – Norsk Havbruksmuseum viser. Det er det beste jeg kan si om det, for dette dreier seg om mye mer. Jeg tror denne saken døde hen da daværende fiskeriminister Per Sandberg gikk av i dagens regjering. Han torde å utfordre byråkratiet og vedtatte sannheter, og det var gjennom han vi etter over 20 års kamp gjennom ulike regjeringssammensettinger begynte å se på andre løsninger for å få dette realisert. Han ga i alle fall et positivt eierskap til denne saken, noe som også ga oss andre pågangsmot og fortsatt tro på at dette skulle løses. I 2011 hadde daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sendt beskjed via sin statssekretær Kristine Gramstad i departementet at de hadde klar 25 millioner fra staten og de øvrige 24 skulle komme fra både fylkeskommune, kommune og næringsliv ifølge ordfører Ole Haugen. Dette skjedde like før valget 2011 og her ute på Hitra. Men skjedde det noe, nei, ingenting.


 

Da Per Sandberg(FrP) kom inn som fiskeriminister i 2015 og fikk med seg hitterværingen Roy Angelvik som statssekretær frisknet prosessen på nytt. Vi fikk til et møte her på Hitra, mellom statsråd og statssekretær, museumsledelse og både sittende ordfører og flere sentrale lokalpolitikere hvor det var med mål om å finne en løsning på hvordan vi skulle få det til. Kultur og næring, hand i hand, var ord som ble brukt jevnlig og som dannet grunnlaget for at museet søkte om såkalte spesialkonsesjoner slik at et nasjonalt havbruksmuseum kunne finansieres via dette.

Fiskeridirektoratet ga raskt avslag med begrunnelse at slik «spesialkonsesjon» som omsøkt ikke fantes. Dialogen med departementet, politikere og museet var hele tiden god og alle innså vel at her måtte kanskje lakseforskriften endres om nødvendig. Med andre ord, det var politisk handling og håndverk som måtte til.


- Dette er en ganske tung dag

Museumsdirektøren er veldig skuffet, men har ikke tenkt å gi opp

 

Det har hele tiden vært entusiasme fra politisk hold, både lokalt, i fylket og fra våre stortingspolitikere og jeg har til dags dato ikke fått noen negative tilbakemeldinger om at dette var på feil spor, men at dette måtte finne sin løsning, om nødvendig med en tilpasning av lakseforskriften slik at det kunne la seg gjøre. Vi dro flere nedover til departementet for dialog også, og med positive tilbakemeldinger. Det har imidlertid tatt alt for lang tid og departementets endelige avslag velger jeg å betrakte som at de i beste fall ikke har forstått hva denne søknaden egentlig betyr. Her har alt fra statsminister og fiskeriminister preka på både innpust og utpust om at havbruksnæringa er vår nye framtid. Imidlertid må man kjenne sin fortid og bakgrunn for å gjøre de rette tingene framover. Her skulle Ægir stå for den museumsfaglige troverdigheten der både positive og negative sider skulle tåle dagens lys. Med bakgrunn i alle samtaler og møter vi har hatt med sentrale politikere, departement og tilbakemeldinger vi har fått kan jeg ikke forstå at den politiske avklaringen ikke kunne komme nå. Når Roy Angelvik i kveld sier at departementet til slutt har kommet fram til «at vi ikke finansierer museumsdrift ved å tildele laksekonsesjoner og samtidig har vurdert at det ikke nå er hensiktsmessig å gjøre endringer i regelverket» lurer jeg på når det skal passe. Vårt eget parti har hele tiden kjempet for mer samarbeid mellom kultur og næring og dette var faktisk anledningen for å vise det, så jeg har ingen forståelse for argumentasjonen.

Dett var en skuffende dag, der nesten tre års kamp og godt samarbeid med museum, politikere og departement blir torpedert på overtid av uforståelig tomprat i et avslag som viser til at alt er umulig på grunn av både den ene og andre forskriften og regelverk. Det var jo nettopp dette poltikken handler om, å vise politisk retningsvalg og vise at det går ann. Her har mer eller mindre alle i det politiske miljøet applaudert løsningen, og det uten en offentlig skattekrone som skulle brukes. Nå må vi bare vente på en ordinær tilskuddssøknad for å få dette gjennomført, eller vil man det bare ikke. Jeg bare spør, men synes akkurat nå at det ser ut som de fleste blir handlingslammet når man kommer i posisjon til å gjøre noe. Ap fikk ikke til noe da de lovte og satt i regjering, Frp og Høyre får ikke til noe nå, og da lurer jeg egentlig på hva de holder på med der nede i Oslogryta.

Med hilsen fra en frustrert og oppgitt forkjemper for Ægir og gruppeleder for Hitra FrP, Tom Skare