Meninger

En miljøagents juleønske

Meninger

Å produsere grønn energi, høres fint ut. Men trenger vi å ødelegge sårbar natur eller leveområder til truede arter?

Vindkraftutbyggingen går for fullt i Norge. Imens regjeringen er fornøyd med å produsere grønn kraft til Europa, blir landskapet vårt for alltid ødelagt. Opp til 200 meter høye turbiner bygges i naturperler, som domineres av kystlynghei og høyfjell. Det er ikke bare naturen og oss fastboende det går ut over, men vindparkene vil også påvirke turismen negativt .

Når jeg skal ta landskapsbilder fra eiendommen min, er det første jeg ser vindmøller, som i disse dager stadig blir flere av. Da jeg var yngre, så fjellene i horisonten uberørt ut. Men nå er den pepret med vindmøller. Det blir også satt opp vindmøller uti havet, noe som får konsekenser for sjøfugl. Vindmøller på land dreper havørn og andre rovfugler som bare det.

Vindmøllene dreper

"I Norge er det ca. 2 500 par havørn. 1000 av disse parene holder til i Nordland og ca. 350 par i Trøndelag", sier Torgeir Nygård, forsker ved NINA. Men nå som vindmøller bare popper opp, kommer havørnbestanden til å reduseres. Midt i der vindmølleparken på Frøya skal bygges, hekker det flere par, sier Martin Pearson, veterinær på Hitra og aktiv ornitolog. Disse parene vil altså få det veldig tøft.

Flere meninger finner du her

På Smøla i Møre og Romsdal er tallene ganske dramatiske. NINA har gjort undersøkelser og søk ved hjelp av hund. Det som er drept av rovfugl i perioden 2006-2018 er: 93 havørn, to kongeørn, en vandrefalk og en jaktfalk. Og det er registrert 40 forskjellige arter som er drept av vindmøllene, derav 200 ryper. Fuglene har ingen mulighet til å styre unna de usynelige rotorbladtuppene, som kommer 250 km/t. Arealet en vindturbin dekker, er like stort som en hel fotballbane.

En flokk grankorsnebb flyr over vindmøllene. Foto: Jan Eivind Skarsvåg 

 

Per dags dato er det ca. 50 havørnpar på Frøya. Når vi også vet at ca. 15 havørner er drept av vindmøllene i Hitra vindpark, er det grunn til å tro at havørnene på Frøya vil lide samme skjebne. Dette synes jeg er en høy pris å betale.


 

Snu på flisa

I stedet får å satse på stadig nye kraftutbygninger, hadde det vært bedre å belønne energisparingstiltak i både det private og det offentlige, samt oppruste eksisterende kraftverk. En miljøagent ønsker å ha flere tanker i hodet samtidig: vi må både sette i gang med klimavennlige tiltak, samtidig som vi tar vare på arter og deres leveområder. Tap av artsmangfold er en like stor trussel som den globale oppvarmingen. Faktisk er dette to sider av samme sak.


Jan Eivind Skarsvåg