Julehilsen

- Produktiviteten i næringslivet på Frøya er skyhøy, og det er gode tider

Meninger

Jula nærmer seg raskt, også i år. Selv om mange gjerne kunne ønske at dagene før jul kunne vært mer «slow motion» og at vi rolig kunne synke ned i godstolen lillejuleaften, er nok ikke dette virkeligheten for de fleste.

Produktiviteten i næringslivet på Frøya er skyhøy, og det er gode tider! Vi produserer som aldri før, og de fleste i samfunnet er involvert på en eller annen måte. Travelheten gir oss mange goder og legger grunnlaget for den velferden vi ser i øyregionen i dag. Tusen takk til alle de som turte å satse her, og til de som holder hjula i gang hver dag – selv i høytiden vi nå går i møte.

Lokomotivet i næringslivet på Frøya, SalMar, verdsettes nå for rundt svimlende 50 mrd. kroner. Større enn SAS, Norwegian og Sparebank 1 SMN til sammen! Men like viktig, eller kanskje viktigere er at vi har mange robuste selskaper som har vokst frem, de fleste med hovedkontor her på Frøya. Vi opplever en næringsutvikling uten sidestykke.

En av de positive effektene av veksten i næringslivet, er at vi stadig blir flere på Frøya. En befolkningsvekst på ca. 15% siden 2010. Det er netto positivt fødselsoverskudd og netto positiv tilflytning. Og SSB spår ytterligere 20% vekst fram mot 2040!

Vi sitter på en «gullgren» som ordføreren sa i sin tale nylig. Det betyr at vi bør være takknemlig for det vi har, men også at vi skal huske på at ikke alle får ta del i de godene dette gir. Vi må ikke glemme å være rause og omtenksomme med hverandre!

Det som også er gledelig å se; er alle de små bedriftene som er i ferd med å ta av. De viser at de kan løfte seg igjennom voksesmerter og store kompetansebehov. Vi er imponert over det som bla; Skarsvåg Boats, Garnviks Røkeri, Bryggeriet Frøya, Kystteknikk, Kystplan med flere får til.

De viser at det er mulig å «reise kjærringa», utnytte synergier i etterspørselen etter leverandør og servicetjenester lokalt. Jeg håper at vi i tida som kommer vil handle enda mer lokalt. Ikke bare i varehandelen, men på tvers av alle bransjer. Det er viktig å gi næring til de nye oppstartsbedriftene, slik at de ikke brekker ryggen på vei ut av startgropa. Det er ikke bare i toppidretten vi skal unne hverandre suksess!

Det var et stort og høytidelig oppdrag for Frøya Næringsforum å være fadder til Åkerblås «Labridae». En flott seremoni, for og av et selskap som viser en imponerende vekst og en raus bedriftskultur. Sammen med båtbygger Skarsvåg Boats har de skapt et lokalt produkt helt i toppklasse.

Samtidig vil jeg gratulere årets bedrift i Frøya Awards; Hotell Frøya. Vårt hotell leverer over all forventning. Og til hotelldirektøren selv; dyktige Valborg Bekken. En næringslivsleder med stor empati, og som det oser perfeksjon i, av alt hun gjør!

I tillegg vil jeg også fremheve Bewi Synbra Group for den veksten de har fått de siste åra. De spiller nå helt i tet i Europa, og kan på mange måter sidestilles med SalMar-eventyret, selv om BEWi Synbra har mesteparten av sin virksomhet utenfor øyregionen.

Christian Bekken var en av de nominerte bedriftsledere under prisdelingen. Vi er utrolig stolt av den rollen Christian har hatt i Bewi konsernet som nå også snart er klart til å gå på børs. Helt fantastisk!

Og, sist men ikke minst, ønsker jeg å gratulere vår store kunstner Astri Reppe med kulturprisen 2018. Astri har viet sitt liv til kystkulturen, og er en fantastisk formidler av vår historie. Denne prisen er så fortjent og var virkelig på tide.

Frøya Næringsforum jobber innenfor mange fagfelt.

En kontinuerlig sak er å bidra til å utvikle den videregående skolen til det beste for næringsliv og samfunn. I en så aktiv næringskommune som Frøya, stilles det høye krav til samhandling med næringslivet for å sikre morgendagens kompetanse. Vi legger ikke skjul på at omorganiseringen av Studiespesialiserende fag oppleves som et stort tap for Frøya og en ikke ønsket utvikling. Vi trenger mer forskning og innovasjon og vi trenger ungdom med lidenskap for Frøya. I tillegg til verdens beste havbruksutdanning må vi ha flere lærere, sykepleiere, leger, økonomer, sosionomer, vernepleiere etc…. Ocean Space senter havbruks del blir flyttet til Frøya, og «Aqualabs» vil bli realisert i året som kommer. I all hovedsak finansiert av næringen selv. Vi fortjener en proaktiv utdanningsaktør som greier å hente ut vår rettmessige del av de midlene som er tenkt til videregående opplæring i fylket.

Samferdsel er også et viktig område. Det dårlige kollektivtilbudet til og fra Trondheim er en stor hemsko for samfunnsutviklingen på Frøya. Dagens tilbud er dårlig tilpasset tjenestereiser og pendling til og fra Trondheim.. Sammen med Hitra og Ørland er vi nå i startblokka for «Kystvekstavtalen». Målet for vår del, er å få på plass en ny og forbedret hurtigbåtrute i løpet av 2020. Vi venter spent på Trøndelag fylkeskommune neste utspill i saken

Det registreres stor aktivitet og mye følelser i vindkraftsaken. Våre medlemsbedrifter er stort sett stille i denne saken, og næringsforeningen har vært opptatt av å legge til rette for hvilke muligheter utbyggingen gir for våre medlemsbedrifter. Kanskje bør vi invitere inn Trønderenergi på nyåret, for å høre om hvilke konkrete muligheter dette gir det lokale næringslivet?

Flere meninger finner du her

Vi merker også en viss interesse fra store kjedebutikker som ser på etablering i øyregionen. De lukter på de markeder som gir mulighet for etablering og vekst. Og hva skal vi egentlig tenke rundt dette? Er det en uunngåelig utvikling? Trusselen om at nye handelsaktører true det lokale tilbudet vi allerede har, ligger selvfølgelig i dagen. Vi tror at lokalt eierskap er positivt for lokalsamfunnet.

Skal Frøyværingene fortsatt måtte reise til Orkanger og Trondheim, eller skal vi ønske velkommen til alle som ønsker å etablere seg? Men husk vi har plass til enda flere i sentrum. Politisk må vi tenke over hvordan nye etableringer påvirker sentrumsutviklingen vår? Dette krever en viss styring. Men har vi tro på fortsatt vekst må vi også ha tro på økt handel.

Avslutningsvis så vil Frøya Næringsforum rette en stor takk til alle gründere med framtidstro. Det siste året har vist oss at vi er midt i et generasjonsskifte i ledelse og eierskap i våre medlemsbedrifter. Ekstra lykke til for de unge som skal føre de store selskapene videre; Olav Andreas Ervik, Rune Kvilvang, Thomas Yttersian og mulig noen flere. Vi heier på dere alle!

Tusen takk for 2018. Vi håper alle benytter jula til å lade batteriene godt. Vi håper å se dere på nye frokost- og lunsjmøter, medlemsmøter og konferanser i 2019. «Frøya, ett lag - samme mål». La oss bruke dette felleskapet til noe positivt.

RIKTIG GODT NYTT ÅR!

Torill M Pettersen,

Frøya Næringsforum