Meninger

- Dette er propaganda

Meninger

En vindfull debatt med skremsel, synsing, følelser og litt fakta.

-Vi har mistet kontrollen over hva folk får vite; sier Gro Harlem Bruntland i Dagsavisen 15 desember. En ganske oppsiktsvekkende uttalelse, tatt ut av sammenhengen, men like fullt påfallende.

Falske nyheter har fått stadig mer oppmerksomhet, så en bevisstgjøring er helt på sin plass.

Serepta søker etter folk til Frøyaprosjektet

Vindmølleparken som nå skal oppføres på Frøya blåste liv i en gammel debatt. Utløst av at det ble søkt etter folk til prosjektet. - Debatten har gått tidligere i Hitra-Frøya's lokalavis debattfelt, den gang debattforumet var Disqus.

Nye deltakere med meninger er kommet til, og debatten; - den er flyttet til avisens leserinnlegg og selvsagt til kommentarfeltet, - som nå er på facebook.

Gamle skjeletter har ramlet ut av skapet og enkelte bedriver spøkerier slik spøkelser skal. De bråker og tar i bruk alle mulige middler i forsøket på å få oppmerksomhet med å skremme folk. Stygt sagt, men på sin plass.

Underskriftskampanje

Vi blir gjennom flere leserinnlegg i avisen presentert en virkelighet, en folkevilje! Den skal komme fra over tusen innbyggere i kommunen med krav om ny folkeavstemning. Det er i seg selv mer enn nok til at varsellamper tennes hos en realist.

At en femtedel av kommunens innbyggere underskriver er for godt til å være sant (tatt i betrakting at nesten halvparten er utlendinger, og flesteparten nok ikke får med seg denne saken overhodet). Blant annet.

Plattformen for underskriftskampanjen har en stor mangel, og det forklarer (mener jeg) det store antall navn angivelig fra Frøya. Det er ingen verifisering av underskriveren.

En annen plattform for underskriftskampanje ble oppfordret til å tas i bruk. Her er det et opprop allerede i gang om bevaring av kyst og lyng. Plattformen krever verifisering av underskriveren, og det er i dag den 18. desember bare 18 underskrivere fra Frøya.

Om en kvier seg for å underskrive kan man godt krysse av for at underskriften ikke skal vises offentlig. Den vil allikevel komme frem i statistikken med at underskriveren ønsker å være anonym.

Så hvordan er ståa?

Norge produserer under 140 TWh strøm fra vannkraft. Den potensielle effekten fra 1600 store og små vannkraftverk i landet er 32 GW så vidt jeg kan finne ut.

Det er 2,4 millioner husstander i Norge. Regner en årlig forbruk på 18.000 kWh eller gjennomsnittlig 2 kW i timen blir det et totalt konstant kraftbehov hos husholdningene på 3 GW. Gitt at årstidene ikke skifter og temperaturen er konstant. (oppvarmingsbehov)

Og det er jo kjempeflott, ikke sant? Vi har 10 ganger så mye effekt fra vannkraft som vi trenger. Det gir masse energi som industrien kan bruke (!)

En del av de 140 TWh produksjon er fra pumpevannkraftverk som bruker energi når markedet er mettet for strøm på å pumpe vann tilbake i magasinene, og vannmangel (tørke) modifiserer tallene ytterligere, så det er ikke fullt så bra som det ser ut.

Det er også et energitap i overføringer av kraften som også må legges inn om en vil finregne på det.

Vi har nok ikke mer en nok strøm slik enkelte tror.

Det grønne skiftet

Vi bor i et land med et betydelig transportbehov og det grønne skiftet krever av oss å transportere oss selv og varer (laks fra Frøya) i elektriske biler, båter og fly med tiden.

Så har vi nok kraft?

Virkelig?

En elbil trenger en kilowatt ekstra, så der gikk husholdningenes kraftbehov opp med 33 %. Tungtransport? Hva kreves for å lade en trailer på Frøya for transport til neste ladestasjon? Hva kreves for å lade en båt?

Vi må gjøre noe nå, ikke fantasere om andre måter i fremtiden. Vindmøllekraften kan vi hente ut nå, og det er på tide. Noe annet vil være uansvarlig.

Hva som blir mulig senere får vi gjøre når det blir aktuelt. Jeg regner med de samme krefter som kjempet mot vannkraft den gang den ble bygd ut, som kjemper mot vindkraft nå, vil kjempe mot det nye (når den tid kommer) også.

God Jul!

Geir Are Valle