Meninger

- Hva gjør vi feil?

Meninger

-Skal kommunens folkevalgte ha mulighet til å forskjellsbehandle to aktører som driver med det samme kulturelle tilbudet?

«Oda fra havet» er drevet av ildsjeler, på og utenfor scenen. Konseptet går ut på å leie regionale og nasjonale teaterfolk, lydfolk, manusforfatter, regissør, musikere og sangere til å sy sammen et spel som det lyser kvalitet av og der vi terper på detaljer til det sitter, en flott «suppe» av amatører og profesjonelle folk.

Nå er det to spelaktører som er på banen i Frøya kommune, noe som er fantastisk for alle. Det betyr også at Frøyas folkevalgte må behandle to søknader, mot en tidligere.

Her er resultatet etter at våre folkevalgte, som jeg personlig ikke har noe negativt å si om, jeg holder meg til saken og det de har besluttet.

Kommunestyret 21.06.2018

Vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019.

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019.

4. Det bevilges kr 250.000,- for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og handlingsplan for 2019.

5. Formannskap som kulturutvalg er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til kulturutvalget 1 gang i måneden.

Enstemmig

Kommunestyret 13.12.2018

Støtte til Oda fra havet, støttes med kr 40.000,- i 2019 og 100.000,- i 2020 som forespurt. Spelstrategi for Frøya Kommune revideres i tråd med økt bevilgning og fordeles som forespurt fra Oda fra havet.

Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap og SV.

(tekst er hentet fra kommunens hjemmeside og satt rett inn, uten noen endringer i tekst)

Både «Titranspelet» og «Oda fra havet» blir tilført det som ligger vedtatt i spelstrategien til Frøya kommune, noe undertegnede er takknemlig for.

Jeg er glad for at «Titranspelet» er satt opp på nytt, og gleder meg stort til sommeren 2019.

Men, når jeg ser disse to vedtakene er det jeg begynner å undre meg, og jo mer jeg ser på disse to avgjørelsene, jo mindre forstår jeg.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Hva har vi gjort galt, som fikk et nei? Vår søknad om ekstrastøtte var kr 110.000,- mindre.

Jeg finner ikke svaret, og heller ikke logikken i dette.

Ja, vi ligger litt ute i havet, men vi er en del av vår flotte kommune som vi også er glad i, og liker å være en del av.

Fra Oda-spelet 

 

Mausundsamfunnet eier «Oda fra havet», det er heller ikke privatpersoner som eier «Titranspelet», slik er vi også like. Vi forteller kysthistorien til folket som bor på Trøndelagskysten, de forteller om en stor ulykke som skjedde utenfor Frøya i 1899.

Næringslivet på Frøya har støttet oss fra dag en, kulturdepartementet og fylket har sett det som legges ned av tid og krefter for å få frem et kvalitetsspel og er veldig fornøyd med utviklingen, Frøya som kommune tror på oss, journalistene fra hele fylket har gitt oss gode karakterer, nasjonale skuespillere spør oss om vi vet hvor bra dette er. Vi har vunnet Frøyawards tre ganger, det betyr at folket på Frøya er meget godt fornøyd med arrangementet.

Kjære folkevalgte, Hva gjør vi feil?

Alle vi som jobber med «Oda fra havet» unner våre spelkollegaer i «Titranspelet» alt godt i 2019, «tvi tvi»!


Vidar Oskarson

Styreleder «Oda fra havet»