Meninger

- Vindkraft lønner seg ikke (for nordmenn)

Meninger

Når jeg ser stadig flere debattanter snakke om at vindkraft begynner å "lønne seg", så føler jeg behov for å si et klart og rungende NEI! Når Trønder-Energi reiser rundt i Europa og tilbyr investeringer i trønderske vindmølleparker for tyske og sveitsiske banker og pensjonsfond, som sikrer avkastning på mellom 7-10 posent årlig så er det på tide å trekke pusten.

Vi vet at storbanken Credit Suisse bl.a. ble lovet at Norsk Hydro ville kjøpe strøm fra deres investering på Fosen. Avtalen er hemmelig, men eksperter anslår at prisen var mellom 20-25 øre pr. kwh, og avtalen gjaldt i 20 år. I tillegg vet vi at med statlige subsidier, statlige tapsgarantier, grønne sertifikater, avskrivningsregler, osv. så kommer prisen på vindkraft fort opp mot en krone pr. kwh for norske skattebetalere, minst, i tillegg kommer en vanvittig ødeleggelse av uberørt natur.

Det som i tillegg lukter råtten fisk er at vindkraft generer ustabil strøm, noe som vil være katastrofalt for et smelteverk som Norsk Hydro. Lignende avtaler er inngått med andre vindparker, og også der har industrien kjøpt strøm fra vindkraft billig.

FLERE MENINGER HER

Mye tyder på at dette er proforma avtaler og at disse i stedet er avtaler om leveranse av stabil vannkraft til industrien, mens dyrere og ustabil vindkraft går til norske innbyggere. Som vi vet så er statlige subsidier ulovlig i EU, men det gjelder ikke for klimatiltak.

Det er lov å tenke sjøl. Det er kvalmende at et kommunalt selskap skal få lov å holde på slik som Trønder-Energi gjør, i samarbeid med staten og europeisk storkapital. Det som skjer er en grov utnyttelse av norske strømkunder, og som vanlig er det de fattigste det går verst utover.

Tenk enkelt, hvem skal betale for at Credit Suisse tjener seg fete på ulønnsom kraft? Tips, det er deg og naturen rundt deg.

Ufrivillig Trønder-Energi-kunde