Meninger

- Når det gjelder været, har jeg følgende å si:

Meninger

Værmelding

Det har blitt en tradisjon at jeg tar ansvar for at det skal bli hvit Jul her vi bor. Det er vel allerede avslørt at jeg har hatt kontakt med Vår Herre i slike anledninger. Denne innrømmelsen har sittet langt inne, helt til nå.

De gangene det har slumpet til å bli hvit Jul, har jeg uten skrupler tatt all æren selv. Men nå, nå er det på tide å ta bladet fra munnen! Hva med alle de julene det har regnet, blåst og vært holkeføre? Dere har kanskje tenkt at pappa er en elendig ”vær-maker”? Men nå er det som sagt på høy tid å ta bladet fra munnen.

I en nylig dialog, for å kalle det det, med Vår Herre, har det sneket seg inn en mistanke. Den gamle mannen, eller er det en kvinne, begynner å bli senil!

Alderen tatt i betraktning er jo ikke det så rart, men en annen mistanke har sneket seg inn. Det er, bortsett fra mistanke om demens, mer sannsynlig at det skyldes dysleksi eller posisjon.

Dette vil jeg utdype. Jeg har en del erfaring med dysleksi. Ordene vinter, snø og regn kan for en dyslektiker ”flyte” sammen til uforståelige ord, der bokstavene ”hopper” fram og tilbake.

Etter en rask sjekk, viser det seg at Vår Herres problem ikke ligger her. Han har tross alt skrevet ”De ti bud”, sågar på steintavler, uten skrivefeil. Litt arkaisk språk riktignok, men dog uten stavefeil. Grunnen må være en annen.

Etter konsultasjon med ham, tror jeg grunnen til mangel på hvit Jul, årstiden tatt i betraktning, er posisjonen! Eller kanskje man kan kalle det ståsted (sitte-sted). I løpet av konsultasjonen kommer følgende utsagn: ”Her oppe snør det jo alltid!” Ja, så er gåten løst.

Vår Herre er ikke oppdatert på naturvitenskap! Vitenskapens påpekning av temperaturforskjellen mellom ”der oppe” og her nede er betydelig. Da vet vi det! Jeg velger å la det ligge der.

Jeg har lovet snø hver Jul. Vår Herre har levert snø i lange baner, men temperaturforskjellen har lurt oss begge. Jeg vil ikke gå så langt som å si at han og jeg er i samme båt, men alt tyder på at begge har hatt de beste intensjoner. Da anser jeg dette for oppklart.

God, hvit eller svart Jul!


Nissen