Meninger

Utfordring til de politiske partiene i Frøya

Meninger

Midt i alt denne vindkrafttragedien lurer jeg, og mange med meg, veldig på hva som drøftes i partisammenheng i Frøya-samfunnet.

Siden folkeavstemninga i 2006 og fram til 2012 må vel vindkraftsaken ha vært en gjenganger på alle møter?

Jeg går ut fra som en selvfølge at det var grunnlaget for den raske behandlinga krav om ny folkeavstemning ble møtt med!

Jeg går i alle fall ut fra at vindkraftsaken må ha vært drøftet omkring 2012, for ikke å snakke om mellom 2012 og d.d.!

Det skulle bare mangle!

De som er partimedlemmer kan sikkert svare på dette!

Gjør gjerne det!

Dersom dere ikke vet - spør deres egne: Har vi lagt en strategi - eller har vi kun trodd på lederne?

- Har man drøftet med medlemmene den nye situasjonen man har opplevd underveis?

- Har man drøftet med medlemmene at det går mot den fadesen som vi står overfor i dag?

- Har man drøftet hvordan man skal møte mennesker som tilhører den store motstanden?

- Har sentrale partier stolt så mye på stemmesedlene at de har glemt den delen av politikken som resulterer i så store inngrep?

- Har man regnet med at gode politiske saker på andre områder enn dette, vil kompensere for trivsel og helse?

- Har de politiske partiene en strategi for de helseproblemer som vil komme, støy, psykisk helse, stress, velferd, reiseliv?


Dette er det nå kommune etter kommune som melder problemer med!

- Har man i det hele drøftet ulempene ved å ha 180 meter høye monsterkonstruksjoner midt på øya?

- Har man drøftet den klare advarselen som er lagt fram av både Miljødirektorat - Fylkesmann og Riksantikvar? Eller er dette for lite til å bli tatt opp i partisammenheng?

FLERE MENINGER HER


Er strategien denne enkle, som vi har hørt mange ganger før når det raser:

- Det går over!

- Dere skal bli “hørt” - og at dette blir framlagt som en gave, gitt i nåde!

(Ja, vi SKAL vel bli HØRT i et representativt demokrati?


Men mange mennesker i Norge i dag har spesielt gjennom vindkraftsaker opplevd at demokratiet er solgt til høystbydende, og at forvaltningsledd etter forvaltningsledd er satt ut av spill, og at ting ties ihjel av kommuner!

Frøya kommune er et godt eksempel på det!

I løpet av denne tiden må man ha klart å legge fram en skikkelig konsekvensutredning, på en forståelig måte.


For Nei til Vindkraftverk på Frøya.

Hans Anton Grønskag