Meninger

- Det er ikke til å tru eller forstå når jeg ser dette bildet

Meninger

Bildet er fra nettavisa til Hitra-Frøya onsdag.

Utenlandske vogntog står i dag og ikke kommer av flekken på en av de fineste nyveistrekkene på Fv 714 som hitill koster flere millioner.

 

Når skal de ansvarlige norske myndigheter begynne å stille krav til de utenlandske vogntog-transportørene og deres sjåfører om ekstra sertifikat som krever ekstra kjøreopplæring på norske vinterveier før de får kjøre her i Norge når vi har vinter? Dette må bli obligatorisk krav snart! 
Disse vogntogene med slike sjåfører bak rattet er til stor ulykkesfare, også for andre trafikanter på våre vinterveier.
Til slutt så oppfordrer jeg alle lakseprodusenter om å sende deler av ferdigprodusert laks sjøveien fra Jøsnøya, slik at vi får redusert vogntogtrafikken etter veiene slik som vi mange opplever den på dette bildet!
 
Per Ervik
Hitra Pensjonistparti FSK /K.styret