Meninger

- Flytt møllene fra Frøya til Eldsfjellet

Meninger

Fra midt ståsted på Hitra, ser jeg at vindmølledebatten raser på Frøya. Argumentene er mange, både for og mot.

Men jeg skjønner at mange er skeptiske til å få høye vindmøller på øya. Frøya er jo liten og temmelig flat, så møllene vil dominere utsikten fra de fleste kantene.

For å unngå dette, har jeg et forslag: Flytt møllene til Eldsfjellet på Hitra. Der er det mange møller fra før, og 14 flere møller til eller fra spiller liten rolle.


Hitra er mye større enn Frøya, og vindmøllene på Eldsfjellet er for de fleste hitterværingene lite forstyrrende ettersom de ligger langt unna folk flest.

Flere meninger finner du her

Samtidig mener jeg det ikke er fornuftig å bygge vindmølleanlegg langs hele kysten. Da er det bedre å satse på få og store anlegg, slik at vi i hvert fall får noen områder fri for vindmøller.

Så min oppfordring til utbyggerne på Frøya – ta en telefon til Hitra og be om å få sette opp de 14 møllene sammen med de møllene på Eldsfjellet. Her er jo infrastruktur med veier og kraftledninger allerede på plass.

Og de 14 ekstra møllene kan vi hitterværinger godt leve med - og vi slipper å rasere vår gode nabo Frøya. Lykke til.


Hitterværing