Meninger

- Ulempene med vindmøller overdimensjoneres

Meninger

Det er uklare meninger fra et mindretall av Frøyas befolkning om hvorfor de ønsker å stoppe utbyggingen av vindkraft. Både naturverninteresser og utnytting fra kapitalkrefter står i fokus.

For å ta det siste først; - I Norge er det mange dyktige kapitalister, også på Frøya. Men ingen av dem har, så vidt jeg kjenner til, investert i vindkraft. Derimot kommer det investorer fra kontinentet, hvor en, som nå er hovedeier i vindkraftprosjektet, er kommunalt eiet i hjemlandet.

Store fortjenestemuligheter oppgis ikke som et argument for engasjementet, men derimot deltakelse i klimavennlig elektrisitet og utvikling av teknologi for å motvirke klimaproblemene.

Frøya har ideelle forhold for å hente ut vindkraft og vi skal selvsagt være med på dette!

Ulempene med vindmøller overdimensjoneres. Det trekkes frem støy og skyggekast, og fugledød.

Flere meninger finner du her

På Smøla har en havørnentusiast, Espen Lie Dahl som også er oppvokst på Smøla, skrevet en doktorgradsavhandling hvor samspillet mellom havørn og vindmøller er undersøkt. Det er ingen grunn til å bli skremt for hans konklusjoner. Havørnbestanden har økt på Smøla til tross for vindmøller.

Støyen fra en vindmølle er målt i dB (under møllene) lik vanlig tale. I tillegg kommer lavfrekvent støy som de fleste ikke oppfatter. Skyggekast følger solens gang.

Møllene endre landskapet og vi får nye landemerker. Slik idrettshallen, kulturhuset, brannstasjonen og planene om høyhus på Siholmen gjør. Dessverre så kan vi ikke leve på jorden uten å endre landskapet. Slik er det bare!

Ingen protester til fyrtårn, kirkebygg, og hva var det siste? Tyholttårnet! Kommunikasjons-master og annet høytragende byggverk viser menneskelig aktivitet. Vi trenger dem. Enkelte mener anderledes, og det er greit, men ikke krev av andre å omfavne dette.

At folk vil ha hyttelivet skjermet for menneskelig aktivitet er menneskelig. Men jorden overbefolkes. Befolkningsvekst er ute av kontroll, så ikke regn med dette så veldig lenge. Enten det er vindmøller, transport (hyttefelt på Dolmsundet), industri, boliger, fritidsaktivitet osv, så vil menneskene som deler jorden trenge seg på hverandre.

Hvor mye elektrisitet trenger vi i Norge og er det nok elektrisitetsproduksjon i vannkraft?

Energimeldingen fra regjeringen og Bransjeorganisasjonen Energi Norge anslår en mulig oppgradering fra 3 til 5 TWh i eksisterende vannkraftverk. En mulighet er også å utvide demninger og hente ut opptil 15 TWh ekstra.

Så det er mulig å hente inn kraftimporten fra i fjor med andre ord.

Forutsett at det er vann i magasinene og det «grønne skiftet» settes på vent.

Geir-Are Valle