- Også vi på Frøya må bidra

Meninger

Helt siden elektrisiteten kom til Frøya, har vi nytt godt av at utbygginger andre steder har produsert kraft for oss. Nå er det på tide at også vi på Frøya bidrar til å produsere ren kraft.

Hvorfor ser TrønderEnergi og en tysk kommune muligheter her på Frøya? Jo, det forstår jeg godt. Det er fordi Frøya er et av det mest interessante og beste områdene i Europa for å produsere vindkraft. Tyskerne ser kanskje litt lenger fram enn oss. Vindkraft og annen ren energi blir stor forretning. Den som kan produsere ren kraft, den vinner verden. Det forundrer meg at lokal industri, da tenker jeg først og fremst på havbruksnæringa, at ikke de er å hugget nå for å være med bygge ren kraft. Amerikanskje Al Gore har snakket mye om at USA bør bruke de store fondene bygget opp på olje, til å satse videre på ren energi. Statoil/Equinor begynner å skjønne det. Det er bare vi frøyværinger som ikke skjønner det.

Jeg bruker marka mye og går i friluft sommer og høst. Heller ikke jeg syns at vindmøllene vil bli særlig til pynt i marka. Men så tenker jeg; Der jeg bor ser jeg 14 telefon og kraftstolper og konstruksjoner i en radius på hundre meter rundt huset, men nå "ser jeg dem ikke lenger". Det blir en overgang til å begynne med, men så ser vi dem ikke lenger. De som bor på østsida av Frøya vil jo ikke se dem heller. Tenk bare på alle protestaksjonene før utbygginga i Alta? I dag er det ingen som protesterer mot Alta, anlegget står bare der og produserer ren kraft. Kyster nedover i Europa har blitt bygget ut for å produsere vindkraft.

Da jeg vokste opp satt vi med petromakslampene. Olje og torv ble brukt til belysning og varme, og det var dårlig luft i heimene. Og det var mye natur som ble brutt opp og ødelagt på Frøya med torvtaking. Den tida satt vi og brente opp frøyanaturen. Så på slutten av 50-tallet fikk vi elektrisitet. Det var en velsignelse. Men strømmen kom fra Aura, og der var det demmet opp og ødelagt mye natur for at vi skulle få denne velsignelsen. Nå er det snart vår tur til å bidra litt.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

Eliten av forskere i FN-panelet sier verden MÅ begynne å tenke renere energi, vi er trengt opp i hjørnet. Og snart kommer den dagen det kommer pålegg om elektrisk framdrift på båter, busser og biler. Teknikken er her, da har vi altfor lite kraft. Vi må begynne i en ende og bygge ut mer. Og her må også Frøya bidra, kysten vår er utpekt som et av de mest interesant områder for å bygge ren kraft, vi må ta vår del av ansvaret snart. "Utbygging på Frøya betyr ikke noe i store sammenhengen", sier motstanderne. Hva om alle tenkte slik? Vi har i teorien plass på hele øya, men så mye skal vi selvfølgelig ikke bygge ut her. Ros til Vidar Oskarson, som foreslår å kombinere veiutbygging i øyrekka med at også det området kan brukes til kraftproduksjon.

Jeg skjønner godt at folk er glade i frøyanaturen. Men jeg er mer glad i at ungdommene skal ha ei framtid. De som uttaler seg kraftigst mot dette kan ikke kjenne historien, og heller ikke til FN-panelets advarsler om hvor fort klimaendringene skjer.

Kraftutbygginger til alle tider har hatt en bakside, og jeg mener at med det som nå skjer i verden, med klimaendringer, er viktigere å gjøre noe med, enn å hindre at det bygges vindmøller i frøyanaturen.

Guttorm Reppe