Meninger

- Han hevder at det bedrives forskjellsbehandling. Jeg håper, selvsagt, at dette ikke stemmer

Meninger

Hjorteforvaltningen i Hitra kommune

Ola Aalmo har lenge utvist et sterkt engasjement for hjorteforvaltningen i Hitra kommune. Og han mener, såvidt jeg skjønner, at kommunen ikke etterlever vedtatt plan og han hevder at det bedrives forskjellsbehandling. Jeg håper, selvsagt, at dette ikke stemmer.


 

Jeg vil ikke begi meg inn på en lengre polemikk om dette, men nøye meg med å svare på spørsmålene han nå stiller til meg slik:

Spørsmål 1: Er politiske vedtak fattet i Hitra kommunestyre bindene for administrasjonen i Hitra kommune sin saksbehandling?

Her svarer jeg kort og godt et tydelig JA.


Spørsmål 2. I tilfelle svaret er ja, vil ordføreren sørge for at administrasjonen fra nå av retter seg etter politiske vedtak?

Jeg tror rådmann og administrasjon kan bekrefte at jeg har vært og er ganske tydelig på at dette forventes og kreves.
Forøvrig kan jeg legge til at jeg mottok følgende SMS fra Torfinn Stub den 5.desember i fjor:

«Hei Ole, Laila og Dag!

Når kommer svarene på spørsmålene som Ole Ålmo stilte til dere i Hitra - Frøya 21. november?

Det er mange som venter på svar.

Mvh

Torfinn

(Styremedlem i Øst-Hitra Utmarkslag )»


Jeg svarte pr SMS nokså umiddelbart samme dag, og mitt svar var som følger:

«Hvis det er slik at det kan forventes/kreves et svar, på din mld og/eller innlegget i H-F, så forutsetter jeg:

1. Rådmann lager tilsvar

2. TEK (teknisk komite) behandler Rådmanns svar, dersom det er tvil om forståelsen av den vedtatte plana.

3. Og er TEK i tvil om tolkningen, vel da er KST (kommunestyret) rette adressat»


Hitra, 17. januar 2019

Ordfører Ole L Haugen