Meninger

- Ærlig tysker: Det er penger dette handler om!

Meninger

Stadtwerke Munchens investeringsdirektør Christian Vogt er velsignet ærlig når han i intervju med Adresseavisen 11. januar forteller om motivet for å gå inn i en rekke vindkraftprosjekter i Trøndelag: Det er penger det dreier seg om!

Journalisten spør fornuftig nok om hvorfor direktøren vil investere i Trøndelag: « - hvorfor ikke i eget land og fjellområder?» Og direktøren svarer forbilledlig åpent, om enn noe indirekte. Han sier nemlig ikke at det ikke går an å produsere vindkraften i Bayeren, for det går utmerket godt. Jeg besøkte sist sommer Hitlers Ørnerede i Berchtesgaden, og det er svært mye ledig areal i denne delen av Tyskland. Og blåser gjør det der også.

Direktørens argument er at vindturbinene produserer 40% mer strøm i Trøndelag enn i hans eget nærområde. Dermed kan antall turbiner selvsagt bli lavere, kostnadene også, for samme mengde produsert strøm. 40% mer strøm er forøvrig en drøy overdrivelse, pent sagt. Norge har fra før overskudd av fornybar energi. All ny vindkraft i Norge gir derfor tilsvarende økt eksport. Og transport av strøm gir store tap av energi. Før norsk elkraft når kontinentet er 10-20 % av strømmen gått tapt på veien, avhengig av avstand på begge sider av utenlandskablene.

Nå skal ikke vindkraften fra Trøndelag til Munchen by, der skal de ifølge direktøren fortsette å bruke sin miks av kullkraft, gasskraft og atomkraft, og noe tyskprodusert vind-og solkraft. Å sende strøm fra Trøndelag til Munchen ville også være en svært dårlig ide, det er lengre fra Trondheim til Munchen enn det er fra Trondheim til Longyerabyen på Svalbard!

Summen av dette er enkel: At tyskerne vil satse på fornybar energi er det bare å være positiv til. Men at tyskernes vindkraft skal produseres i Midt-Norge i stedet for i eget nærområde har ingen ting med klimaeffekt å gjøre. Dette handler rett og slett om penger. Og det er en ren vinn-vinn løsning for Munchen! For ikke bare sparer de noe penger, de sparer også sin egen natur. Det er trøndersk natur som raseres for å spare direktør Vogt for å laste opp de ekstra Euroene som trengs for å bygge tilsvarende mengde vindkraft i eget nærområde.

Flere meninger finner du her

Og Trønderenergis direktør vil sikker i kjent stil hevde at dette er et klimatiltak, og at belastningen på vår natur er akseptabel. Og vi må jo redde klimaet! Hva skal Trøndersk natur med fiender, med sånne venner. Ønsker eierne av Trønderenergi det som nå skjer? Det er noe som heter eierstyring. De 24 kommunene i tidligere Sør-Trøndelag eier 81% av Trønderenergi. De kan altså stoppe galskapen. Hvis de vil.

Den aktuelle vindkraften er heller ikke lønnsom å produsere. Men det er ikke noe problem. Vindkraftverkene får subsidier fra «de grønne sertifikatene». Det er en ordning som ble innført i 2012, og som innebærer at du og jeg og alle andre husholdninger i Norge betaler ca 3,5 øre ekstra til ordningen for hver kwh vi bruker. En husstand med gjennomsnitts forbruk betaler 700 kr pr år til det gode formål. Sjekk gjerne strømregningen neste gang den kommer. Alle ulønnsomme vindkraftverk som kommer i drift innen utgangen av 2021 får slike subsidier, og beholder dem helt fram til 2035. Deler av disse pengene ender altså hos Stadtwerke Munchen.

Nå er gladmeldingen fra vindkraftbransjen at stadig flere utenlandskabler vil drive strømprisene videre opp, slik at vindkraft etter 2021 blir «lønnsom» uten subsidier. I praksis betyr det at det vi nå betaler som en ekstra avgift, etter 2021 blir en permanent del av strømprisen. Ikke rart at kraftdirektører, både i Trønderenergi og i Stadtwerke Munchen gleder seg over nye utenlandskabler.


Av Hogne Hongset,

vindkraftmotstander