Meninger

- Føyer seg inn i en rekke av hatsk mobilisering og spredning av ukorrekt informasjon

Meninger

Krig, okkupasjon og desinformasjon

Lederen for motstanden mot vindkraft Hans Anton Grønskag bruker harde ord mot NVE og TrønderEnergi i et nylig innlegg i Hitra/Frøya. «NÅ ER DET PÅ TIDE MED KRIG MOT NVE OG Trønderenergi!»

Dette føyer seg dessverre inn i en rekke av hatsk mobilisering og spredning av ukorrekt informasjon. For noen uker siden ble TrønderEnergis tyske partner, det kommunale energiselskapet i München, utpekt som okkupanter - og Grønskag ble sitert i NRK Trøndelag på at «Frøya er på tyske hender - igjen».

Det er fullt ut legitimt å være motstander av vindkraft på Frøya. Men hvor skal lista for anstendighet i et ordskifte ligge? Jeg synes motstandsgeneralen i de to nevnte tilfellene trår over grensene.

Hva var så bakgrunnen for Grønskags nylige krigserklæring mot NVE og TrønderEnergi? Jo, han viser til et leserinnlegg fra to regionale ledere i Turistforeningen, som i denne saken er en del av motstanden, og bruker det hans egne meningsfeller skriver som bevismiddel for at NVE og TrønderEnergi farer med usannheter.

La meg derfor være veldig tydelig: Den gjeldende konsesjonen gir en rettighet for å ha et vindkraftanlegg på 60 MW på Frøya i 25-30 år etter at byggingen er ferdig. Ethvert forslag om bygging av nye vindturbiner på Frøya eller andre steder, vil måtte gjennomgå grundig konsesjonsbehandling og ny runde og prosess med lokale og nasjonale myndigheter.

Frøya er overhodet ikke forpliktet til utvidelse med en eneste ny vindturbin som følge av gjeldende konsesjon og plan. Turistforeningen, Grønskag og co vil selvsagt skape et annet inntrykk for å skape mest mulig usikkerhet og motstand, men det blir ikke riktig av den grunn. TrønderEnergi og NVE har sine ord i behold.

Så hva er det denne saken handler om nå?

I 2013 ble det gitt endelig konsesjon og tillatelse for å bygge ut vindkraft på Frøya. Konsesjonen kom etter en langvarig demokratisk prosess, og Grønskag og en lang rekke andre aktører hadde frem til da hatt et årelangt aktivt motstandsarbeid.

Motstandsarbeidet startet allerede tilbake i 2002/2003 med opprettelsen av motstandsgruppen Perikum, og har siden vokst seg større med andre grupper og aktører som har involvert seg tungt. Motstanden var stor og motstandsarbeidet var også svært aktivt tilbake i 2012/2013 da NVE og OED ga sine endelige konsesjoner.

I 2012 lyktes motstanderne å få nok underskrifter til et innbyggerinitiativ som gjorde at lokalpolitikerne formelt måtte ta stilling til om det skulle gjennomføres en ny folkeavstemming om vindkraft på Frøya, for å «oppheve» folkeavstemmingen fra 2005 som ga et knapt ja-flertall. Men politikerne valgte å si nei til kravet om ny folkeavstemming, til motstandernes store skuffelse. Motstanderne skrev i etterkant av den beslutningen: «Nei til vindkraft på Frøya tapte mot kommunepolitikerne. Det blir ingen ny avstemming om vindkraft, trass stor motstand i folket». I etterkant av dette ble det fra nasjonale myndigheter gitt endelig konsesjon og tillatelse til bygging av vindkraft på Frøya.  


Betydelig nedskalert

Opprinnelig var planen å bygge ut mer enn 60 vindturbiner på et mye større område enn det nå er snakk om. I dialog med lokale og nasjonale myndigheter, og andre aktører, har prosjektet gjennom årene blitt kraftig nedskalert. Konsesjonen som ble gitt i 2013 er for bygging av et vindkraftverk med produksjonskapasitet på 60 MW. Opprinnelig var det skissert 26 vindturbiner med en totalhøyde på opp mot 150 meter. Det forslaget TrønderEnergi nå har lagt frem for NVE er 14 vindturbiner med en totalhøyde på 180 meter.

En slik løsning gir vesentlig mindre inngrep i naturen. Det blir færre turbiner og turbinfundamenter, færre oppstillingsplasser, og mindre behov for internveier som tar plass i terrenget.

Til tross for høyere vindturbiner: Dette er for naturverdiene en langt mer skånsom måte å bygge ut et 60 MW vindkraftverk på, enn et alternativ med 26 turbiner.

NVE skal i løpet av ukene som kommer gjøre et endelig vedtak om detaljutformingen av vindkraftverket, og har i denne forbindelse åpnet opp for en ny demokratisk prosess, med involvering av både lokale myndigheter, aksjonsgrupper, og andre. De som eventuelt ønsker 26 turbiner fremfor 14, kan derfor fritt argumentere for dette nå.

Men det er selvsagt ikke 14 eller 26 turbiner, eller 180 eller 150 meter motstanden nå handler om. Det Grønskag og hans motstandskumpaner forsøker på er å late som at konsesjonen fra 2013 ikke eksisterer, og prøver å skape et inntrykk av at det går an å oppheve konsesjonen hvis mange nok uttaler seg kritisk, enten i media eller i en folkeavstemming.

NVE har vært veldig tydelig: Saken de nå skal behandle er detaljutformingen av vindkraftverket på Frøya. De skal ikke én gang til vurdere om det skal gis tillatelse til vindkraft på Frøya eller ikke, den tillatelsen ble endelig gitt høsten 2013.

Med vennlig hilsen,

Andreas T. Aasheim

Spesialrådgiver nett/marked, NORWEA – Vind Bølge Tidevann, Oslo