Meninger

- Glorifiseringen som Reppe fremstiller, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved

Meninger

Det har i de siste ukene vært mange interessante innlegg fra folk som har meninger. Tirsdag 15. var det et leserinnlegg men tittel «Ulempene med vindmøller overdrives. Sist fredag hadde Guttorm Reppe en synsvinkel om at Frøya gjennom en vindpark kunne bidra tilbake for det vi hadde fått i levert kraft siden vi fikk strøm levert uten i fra.

Frøyværingen har betalt og mer enn det. Den har vi da betalt for fullt ut, ja med en overpris slik at eierne av nettverk og leverandører går med så store overskudd at de kan sponse både dette og hint. I tillegg tar eierne ut utbytte for å skape balanse i kommunebudsjettene. Frøyværingene har allerede betalt tilbake, ja mer enn det.

Hvem har ikke gjennom årtier bidratt til nyskapingsverdiene i Midt-Norge, jo nettopp øyfolket med først oppdrettsnæringa på Hitra og Frøya. Hva har folket på øyene måtte betale for dette? Jo, noe av det beste ved å være frøyværing, nemlig friadgang til sjø og fiske.


 

Hva er situasjoen i dag? Den er nesten skremmende. Fisken er forspist av pellets som blir pumpet ut i tonnevis, avfallsstoffer forgifter blåskjell, reker og fisk. En føler seg utrygg om en skulle få noe servert fra øyenes maritime miljø. Det har øyværingene bidratt med.

Reppe spør: «Hvorfor ser TrønderEnergi og en tysk kommune muligheter her på Frøya ?» og tilføyer: Det forstår jeg godt». Jo, det er fordi Frøya er et av de mest interessante og beste områdene i Europa for å produsere vindkraft. Ja, nettopp det.

Heldigvis er det på neste side i HF samme dato tatt inn et utsagn fra en «Ærlig tysker: Det er penger det handler om.» Denne tyskeren er ikke hvem som helst , men «Statwerke Mûnchens investeringsdirektør Christian Vogt.»

Han avklarer videre at de kunne ha bygd tilsvarende park i fjellområdet der Hitler hadde sitt «Ørnerede», men der blåser det så mye mindre at produksjonen i Norge vil være lønnsom selv om 20% tapes underveis.

Dette bør Reppe også ha med seg i helhetsvurderingen. Begrepet «kortreist mat» gjelder og el-kraft. Det er Hitlers fjellområde som skal spares og Frøya ofres for betale tilbake, mener Reppe. Hva har Frøya fått av Hitler og nasistene som må tilbakebetales ?

Det er ennå mange som husker hva vi betalte under de fem åra da Hitlers tropper herjet på Frøya. Nei, den glorifiseringen som Reppe fremstiller, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved. Vi kan ennå ane at det visse ideer lever videre og er avleggere av brunskjortenes entusiasme. Vi må ta dette høyst alvorlig.


Byneset, 24.januar 2019.

Sigbjørn Larsen