Meninger

Frøya – den skjønne øya

Meninger

Etter å ha deltatt i en velorgansiert protestaksjon mot vindmøller på Frøya lørdag 26., vil jeg berømme de som har engasjert seg og våget å stå opp mot det som er blitt «en sannhet blant folk», at vindmøller produserer grønn kraft og skal berge verden.

Etter all informasjon som er kommet fram i media i den senere tid skjønner vi at dette er en sannhet med modifikasjoner.

Flere politiske partier og enkeltpersoner fra politiske partier i Frøya kommune har uttalt at de ikke ønsker vindmøller på Frøya. Likevel er det «noen» i Frøya Kommune som er pådrivere for at dette skal skje.

Har Frøya kommune satt innbyggerne i en økonomisk klemme vi ikke vet om, ved at utbyggerne har kort på hånda for et formidabelt erstatningskrav hvis vi snur? Det er noe som ikke stemmer.

Flere meninger finner du her

Advokaten for aksjonsgruppa har tilbudt seg å hjelpe Frøya kommune å komme seg ut av dette. Ta i mot tilbudet med åpne hender.

Frøyas åpne landskap og uberørte natur blir lagt merke til av tilflyttere og besøkende. Flere uttaler at de har flyttet hit grunnet naturen. Nå skal vi endre Frøya for alle kommende generasjoner.

Kjære politikere, vær fortsatt en foregangskommune og tenk annerledes. Grûndere har sørget for at vi har en kommune som er attraktiv, med stor aktivitet og bra skatteinngang. Ikke følg «vindmøllebølgen». Utfordre oss selv på bruk av solcelle-energi. Fang havbåra, utnytt flo og fjære. Det fins andre muligheter for grønn kraft.

Det skjer en uopprettelig skade i Norge nå ved at de fleste kystkommuner blir til nåleputer. Det vil ødelegge trivselen for den vanlige innbygger, turistene finner andre reisemål.

Hvor er konsekvensutredningen?

Frøya kommune må snu i den viktigste saken i dette århundre.


Synnøve G Ervik