Meninger

Aksjeselskaper til besvær!?

Meninger

Viser til sak/er i Teknisk komite siste uke og til kommende kommunestyremøte 31.01.19 – sak PS 3/19 og PS 4/19

Søknad om konsesjon på erverv av eiendommene 76/1 og 6/1 i Hitra kommune

Administrasjonen i Hitra kommune innstiller på avslag av begge søknader mens teknisk komite sender saken til kommunestyret for prinsipiell behandling.

«Hitra kommune er av den formening at landbrukseiendommer primært bør eies av fysiske personer som i størst mulig grad bebor og driver sine eiendommer»

«Aksjeselskapenes formål oppgis i søknadene å være av økonomisk art... »

Det forbauser meg inderlig at ikke Hitra kommune kan se at det i disse sakene er akkurat det kommunen ønsker og behøver – folk som vil bygge og satse på Hitra! Muligheter i alle retninger!

Hvor mange gårdsbruk finnes det ikke på Hitra som har eiere med adresse i andre kommuner, som «leier» bort jorda til naboen eller andre for å opprettholde driveplikt,- boplikt er enten søkt utsatt eller uaktuelt. Eiendommene beites i beste fall av sau, og bygninger står tomme det meste av året og i mange tilfeller er forfallet synlig.

I dag er det ett fåtall som lever av innkomme fra sine landbrukseiendommer her på Hitra, de aller fleste har en jobb med inntekt i tillegg. De som følger med i media har også i senere tid fått med seg at sauene og lammene som vi avler fram gjennom året ikke nødvendigvis ender som menneskemat, men som dyrefor. Overproduksjon. Slaktepriser for villsaulam ligger rundt 30 - 40,- kr kiloen og dekker knapt nok til innkjøp av en rundball. Skal du ha sauer med god slaktevekt så må de ha bra mat og jorda må snues og gjødsles med jevne mellomrom, ingen blir feit av mose og lyng! Dette krever riktig type maskiner og utstyr, investeringer og arbeidstimer som må forsvares økonomisk. Så hvorfor går det ikke an, for de som vil det, å kombinere landbruket med gode forretningsideer?

FLERE INNLEGG HER

For at vi skal kunne bygge og bo og satse på Hitra så må det ligge i bunn prosjekter av ”økonomisk art” enten du driver med sau eller annet, det må bygge på ett regnestykke som ender med positive fortegn. Slike prosjekt er ofte kapitalkrevende og svært vanskelig å få finansiert uten at det er tilgjengelig stor egenkapital eller at det i disse tilfellene gjennomføres av et aksjeselskap.

Så hvorfor er det så vanskelig å si ja til alle disse gode ideene som blir presentert, prosjekter som ønskes igangsatt, mennesker som ønsker å investere på Hitra, som får ting til å skje, nye arbeidsplasser, bygninger settes i stand og fornyes, folk kommer til Hitra, på jakt, på ferie, på opplevelse..

For vi sa ja, flere ganger, for noen år siden! Så noen har prøvd – og lykkes! Ja for vi leser jo i avisa hvordan de har lykkes på Hamna Gård, om flotte jaktopplevelser og servering av god og lokal mat, og de har dyrkamark som fortsatt drives og opprettholdes. Flere gårder på Innhitra fikk ja, og så vidt jeg kan se har alle fått en god oppgradering. Noe jeg av hele mitt hjerte unner de og ønsker de lykkes med!

Kjære kommunestyre, disse sakene er bare vinn vinn for Hitra kommune. Folk som ønsker å satse på Hitra, som er villig til å legge igjen kapital, å til å bygge å by på det vi har å by på her ute, - å det er ikke lite, la de få en sjanse!Sigrid Helene Hanssen

– Sørstua Gård, Tranvikan