Meninger

Vindmøllene vil påvirke negativt på en rekke område

Jan Eivind Skarsvåg 

Meninger

Min appell under vindkraftsdemostrasjonen på Frøya, den 26/1/2019.

Hvist disse monstermøllene mot formodning skulle bli satt opp, så ville ikke framtida se så veldig lys ut for kommunen Frøya.

Vindmøllene vil påvirke negativt på en rekke områder:

- Havørn-og hubrobestandene, samt flere rødlistearter.

-Alt som lever i og av naturtypen kystlynghei.

-Og ikke minst, det bor mennesker her, både nært og dem som bare vil se møllene i det fjerne.

For å se møllene, det gjør vi fra hver den lille krok på Frøya!

Livet for de som bor nær møllene, vil endre seg ganske dramatisk:

-Det blir en evig støy, som det aldri går ann å ta pauser ifra.

-Skyggekast, refleksblink og iskast vil påvirke hverdagen negativt.

-Drikkevannet KAN bli påvirket av forurensning fra vindmølleområdet og man må akseptere å leve med en konstant brannfare i tørre perioder, vinter som sommer.

Vi har nylig sett en vindturbinbrann i Roan. Fortvilelsen må være stor om uhellet skulle være ute, da vi vet at brannens høyde over bakken og slokkningsmanskapets sikkerhetssone, gjør at slokkningsarbeidet blir vanskelig. Dette er master som er en kvart kilometer høy!

Kjære politikere, ordfører og rådmann: DERE SKAL IKKE TÅLE DEN URETT SOM IKKE RAMMER DERE SELV!

Har dere ville bodd som nærmeste nabo til et vindmølleområdet?

Det er snart valg, og er det noe folket setter pris på, er det politikere med endringskompetanse!

Nå er det sikkert noen avisas lesere som trur at en tenåring ikke vet hva endringskompetanse er. Men er noen som vet akkurat det, så er det tenåringene........

Da vindkraftsaken kom på bordet, var det mange av oss som ikke var født engang. Vi må også få være med å bestemme.

Siden 2003 har det kommet et hav av ny viten om påvirkningene på natur og mennesker. Planene er også endret underveis. Politikere som henger fast i gammel viten, bør ikke få ny tillit til høsten!

I Trønderenergi har de en kominikasjonsrådgiver som også er en av landets beste naturfotografer. Når man jobber med landskapsfoto, er bakgrunnen like viktig som forgrunnen. Alle som vil ta bilder på Frøya, har et stort problem: uansett hvor du befinner deg henn, får du de gedigne monstermøllene i bakgrunnen. Tore og resten av Trønderenergi: DERE SKAL IKKE TÅLE DEN URETT SOM IKKE RAMMER DERE SELV!

Her på Frøya skal både hytteeiere og fastboende, turister og andre besøkende har rett til å nyte naturen og ta sine bilder uten visuell forsøppling!

Vindmøller har sin begrensede levetid. Etter ca. 25 år skal vindkraftområdet føres tilbake til det det var før utbyggingen.


MEN...

-Hvem skal ta ned vindmøllene?

-Hvordan skal terrenget tilbakeføres til det opprinelige?

-Hva vil dette koste?

-Og hvem skal betale alt dette?

Er det utbyggerene eller Frøya kommune?

Jeg tror vi er i ferd med å skaffe oss et enormt og uhåndtelig avfalllsproblem.

Tyske investorer kommer til å eie størstedelen av Frøya Vindpark. Vi mister dermed råderetten over egen natur. Europa blir ikke grønnere av at vi ødelegger Frøyas naturmangfold og peprer kyst og høyfjell med vindmøller. Vi må ta vare på hubroens få hekkeplasser og den rike konsentrasjonen av havørn, som vi har i dette området. På Smøla og Hitra møter fuglene en vegg av vindmøller. Skal fuglene miste dette fristedet også?

SE FLERE INNLEGG HER


Nei!

Dette er det viktigste området til hubroen på Frøya, samt flere andre rødlistearter.

Så Stadtwerke Munchen: DERE SKAL IKKE TÅLE DEN URETT SOM IKKE RAMMER DERE SELV.

Frøya er bare en av mange planlagte vindmølleparker i Norge.

Det komme flere..........MANGE flere!

Vi som er samlet her i dag, står sammen mot dette. Det haster å ta vare på den uberørte naturen vi har igjen. Mange mennesker berøres av utbyggningsplanene, både direkte og inndirekte.


Arnulf Øverland sa det så klokt:

Du må ikke sitte

trygt i ditt hjem og si:

Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som som ikke rammer deg selv.

Jeg roper med

siste pust av min stemme:

Du har ikke lov

til å gå der å glemme.

Tord Lien vil låne vinden..........

Men det vil ikke jeg, eller alle andre som er glad i Frøyas og Norges natur.

La oss kjempe i lag!

NEI TIL VINDKRAFTVERK

PÅ FRØYA!

NEI TIL SALG AV

NORSK NATUR!Jan Eivind Skarsvåg