Hvis vi kan eksportere ren kraft, bør vi applaudere det

Meninger

Jeg følger med i debatten rundt vindkraftutbygginga på Frøya, og det er mange av innleggene fra vindkraftmotstanderne som gjør meg både skremt og provosert.

Det er flere som framstiller det som noe negativt at vi skal selge ren kraft ut av landet. Da kan de ikke skjønne hva dette handler om. De kan umulig høre på verdens fremste forskere, som forteller at verden må over på ren kraft. Hvis vi i Norge blir i stand til å produsere mye mer ren kraft enn vi trenger selv, og kan eksportere den til for eksempel Tyskland og Polen, hvor de fortsatt har kullkraftverk, så bør vi applaudere det. Og kysten vår er som skapt for slik produksjon.

 Hvis det bare hadde handlet om at det skal bygges store vindmøller på Frøya, så hadde jeg også protestert. Men dette handler om mer. Det handler om å produsere noe som verden må ha mye mer av. For kraftbehovet er økende, og da må det komme fra solenergi i form av vindkraft vannkraft og solceller.

En annen ting som går igjen fra flere av motstanderne er at det er negativt at de som bygger ut vil tjene penger. Selvsagt vil de tjene penger. Det hadde ikke blitt noen form for kraftutbygging, hvis ikke utbyggerne hadde sett at de kan tjene penger på det.

Vi kan se til Statoil, som skiftet navn til Equinor, for å signalisere at de framover vil satse på ren kraft. De som har vært blant verstingene, investerer nå milliiarder i vindkraft. De som leder an i denne utviklingen, vil lede verden. Vi har kommet langt i den teknologiske utviklinga, og Norge har en unik sjanse til å bidra.

Jeg er forundret over at motstandere, mange av den godt utdannede mennesker, ikke har tatt inn over seg det verdens fremste forskere sier, og i stedet klarer å framstille det som at alt med ei vindkraftutbygging er negativt. Og når jeg ser at ungdommene også protesterer mot vindkraft, lurer jeg på hva slags informasjon er det lærerne gir dem. For hvis de hadde vært opptatt av framtidas miljø, så hadde de i stedet reist til Tyskland eller Polen, og demonstrert foran ett kullkraftverk.

Jeg håper det ikke blir noen lenkegjeng på Frøya. Jeg tenker på Altaaksjonen, og lenkegjengen der. Nå har vannkraftverket i Alta stått der og produsert mengder med ren kraft, og jeg tenker at det er en del av de som var aktive i mot det, kansje ikke er så stolte over hva de var med på.

Jeg synes det er flaut at frøyværinger skal bli oppfattet som motstandere av at det bygges ut ren energi.


Guttorm Reppe