Meninger

- Er dette Frøya APs sanne ansikt, Berit Flåmo?

Meninger

«Men at det kommer vindkraftverk på Frøya, er uomtvistelig.»


Etter endeløse Power-Point servert av NVE og TrønderEnergi, forut for dagens kommunestyremøte, går ordfører Flåmo ut og gir NVE/TE full oppbakking med salven over!

Dette gjør hun like etter at hele kommunestyremøtet har sagt ja til ny folkeavstemning om NEI eller Ja til vindkraft! Dette gjør hun til Adresseavisen rett etter at avstemningsresultatet forelå.

Skal ordføreren med dette demotivere folk som har vært mot dette hele tida?

Hva slags måte er det ordføreren møter folket med?

Hun tjuvstarter folkeavtemninga med å slå fast: det blir utbygging, uansett!

Her er sitatet:

«Frøya kommunestyre sier ja til folkeavstemning om vindkraftverket

Frøyværingene får si sin mening om det planlagte vindkraftverket på øya. Mot en stemme gikk kommunestyret på Frøya torsdag inn for å avholde folkeavstemning.Tror på et stort nei

- Magefølelsen min sier at det vil bli et stort neiflertall. Så får vi se om det fører til at i alle fall turbinhøyden blir redusert. Jeg håper det. Men at det kommer vindkraftverk på Frøya, er uomtvistelig. På meg virker det som om dette også er klart for folk, sier Flåmo.»


 

Den saksbehandlinga denne kommuneadministrasjonen har bedrevet omkring vindkraftsaken står til stryk på flere punkter. Kommunen har fått forelagt et notat fra Nei til vindkraftverks advokat, som i normale settinger ville ha resultert i at kommunen hadde gått i skammekroken og bedt om hjelp til å komme seg ut av uføret.

Vi har kommet til et punkt da Nei til vindkraftverk og kommune kunne ha samarbeidet for å komme ut av uføret. I stedet gjør kommunen en skinnmanøver for å berge partiet gjennom kommunevalget, og sier nei til 180 meters «møller», med det underliggende budskap: Det er ingen vits, men vi viser storsinn!


Faktainformasjon om vindmøllesaken

Dette har skjedd i vindkraftsaken siden 2002

Rådmannen mener det til dels er mangel på faktainformasjon.

 

Med ordførerens uttalelse til pressen i dag, viser hun at hun ikke har forstått alvoret. Hun har ikke skjønt alvoret når det gjelder den situasjonen Frøya har kommet i, grunnet slett saksbehandling.

Hun har ikke tatt inn over seg motstanden i folket og hun har heller ikke skjønt at man ikke skal torpedere en folkeavstemning før den er avholdt!


Jeg synes kommunen snart må be både motstandskampen og folket om unnskyldning – helst før valget!


Hans Anton Grønskag