Meninger

- Frøyanaturen kan ikke måles i penger

Meninger

Noen ganger veier hensyn til arbeidsplasser og fornybar energi tyngre enn hensynet til naturvern. Det gjør det ikke i denne saken. Vår felles natur skal ikke være til salgs til høystbydende .

Mennesker trenger naturen: vi trenger å se at verden er i live rundt oss, at vi er en del av noe større. Den er viktig for rekreasjon, for god helse og for lærdom. Å tråkke på naturen og ignorere dens verdi er ikke bare galt ovenfor befolkningen, men kortsiktig og lite gjennomtenkt. Vi risikerer å påvirke økosystemet, som er uklokt, og å påvirke helsa og lokalsamfunnet til trønderne på Frøya.

FLERE INNLEGG HER

Vi må ikke alltid ofre noe for utviklingens skyld. Naturlandskap er ikke av prinsipp verdt mindre enn kulturlandskap. Å alltid tenke praktisk og økonomisk funker ikke - det vil ødelegge for oss i lengden. En slik tankegang, troen på at det ikke har noe å si om vi ødelegger naturområder, er naiv. Naturlandskapet på Frøya bærer på historier og kultur og viktige økosystemer. Selvfølgelig har det noe å si om vi ivaretar det eller ikke. Om man bygger ut vindpark på Frøya vil det ha konsekvenser for naturen som man hverken kan erstatte økonomisk eller ved politiske vedtak.

Naturen har en verdi i seg selv, en verdi som ikke kan måles i penger og energi. Det er vår plikt å ta vare på den.


Adrian Leander Skagen (18),

leder i Grønn Ungdom Trøndelag


Norunn Krokeide (19),

3. Kandidat MDG Trøndelag og ungdomskandidat for Grønn Ungdom Trøndelag

Adrian Leander Skagen