Meninger

- Trist at gårdsbruk legges ned og at folket flyttes til sentrale strøk

Meninger

Vil minne om at dette er en ønsket og villet politikk: Jfr. Per Harald Grue, sjefen i landbruksdepartement, Dagens Næringsliv 8.februar -91. I 1975 startet bøndene på Hitra en protest mot denne politikken – den såkalte skattenektaksjonen – den tydeligste sosiale opprøret i Norge etter siste verdens-krig.

Mye ble utrettet og en ny giv og optimisme ble resultatet. Men en overskyggende støy bredte seg i meningsutvekslingen. Og den nødvendige bevissthet om for eksempel pengeoverføringen til bøndene uteble. Og da kan vi fort komme til å be om mer av den medisinen som dreper bygdene.

Flere meninger finner du her

Så når det nå ser ut til å bli en debatt om bygdeutvikling vil jeg innstendig be om forsiktighet og se på grunnen til at odelslov og konsesjonshåndtering ble vedtatt.


Vidar UdsethVil kartlegge alle store gårder på Hitra

Sp: Et kjempeproblem som åpner for nedbygging. Frp: Hvem tror virkelig det vil komme private og overta?

Kommunestyredebatten viste at det er delte meninger om hvor mye man tror regelverk vil sikre utvikling av landbrukseiendommer på Hitra.