- Drøft om oppdrettslaks merket med "Powered by wind"vil bli en salgssuksess

Meninger

Argumenter for og imot vindkraft – på Frøya

De unge er rasende på voksne som ikke tar klimaendringer på alvor. Skoleelever streiker mot klimaendringene. Det ville være mer fruktbart om de en dag i måneden gjør prosjektarbeid, gjerne i samarbeid med NTNU, om klima. Og opparbeider kunnskap på området.

Klimaendringene er eneste grunn til at man bygger vindkraft i Norge. Utslippet av klimagassen CO2 fra Norge per innbygger er blant det høyeste i Europa. Dette selv om 60 % av energien som brukes i Norge kommer fra CO2-fri og evigvarende vann- og vind-kraft. Kullkraftverk gir enorme utslipp av drivhusgass og bidrar sterkt til klimaendringene. Polen er den største synderen i Europa. Vil noen reise fra Norge til Polen og si de må stenge sine kullkraftverk om Norge ikke bygger vindkraft?


Forslag til prosjektoppgaver, det for hele Trøndelag:

1. Billig energi er fundamentet for vår velstand. 85 % av verdens energi er fra brenning av kull, olje og gass. Vis at det er utslippet av CO2 fra fossile brensler som gir global oppvarming.

2. Brennes ved slippes ut CO2 tilsvarende når kull brennes. MEN når trær og planter vokser spaltes CO2 i luften i C som blir byggestein for alt grønt og O2 resirkuleres til luften. Biobrensel er derved klimanøytral mens fossilbrensel pøser drivhusgassen CO2 til atmosfæren. Lag en fin tegning som illustrerer energi og CO2 utslippene ved brenning av biobrensel og fossilbrensel.

3. Vis ved hjelp av det periodiske system at brenning av 1 kg kull, C, krever 2,6 kg oksygen, O2. Derved slippes det ut hele 3 til 3,6 kg av klimagassen CO2 ved brenning avkull, olje eller gass.

4. Konkret, list ulempene med vindkraft.

5. Konkret, list argumentene for vindkraft.

6. Søk «Konsesjonsprosessen for vindkraft» på nettet inklusive «Konsekvensutredningen» og vis at Norge har verdens strengeste betingelser for vindkraft og at mange søknader avslås.

 

7. Drøft hvorfor subsidierer Norge med milliarder: el/batteri biler og ferger, el/hydrogen hurtigbåter, elfly, elektrifisering av jernbaner, osv.

8. Drøft hvorfor politikere ønsker CO2-fri fiskeoppdrett.

9. I sportsbutikker (selv) i USA kan vi kjøpe utstyr merket «Powered by Wind». Produsert med grønn energi. Drøft om oppdretts-laks med slike merker vil bli en salgssuksess.

10. Vis at en familiebil slipper ut ca 2 tonn CO2 pr år.

Vindkraftforsker Tore Undeland har laget 15 "prosjektoppgaver" med spørsmål han mener folk bør stille seg i vindkraftdebatten. "Drøft om oppdrettslaks merket med ´Powered by wind´vil bli en salgssuksess, er en av oppgavene. 

 

11. Brenning av fossile brensler gir økning av klimagassen CO2 og nå er den globale temperaturen steget med 1 grad. CO2 i vann blir sur kullsyre som er uheldig for kalkholdig liv.

12. Vis dette, vis at den globale temperaturstigning er ulikt fordelt. Nær Nordpolen er den mye høyere, vis dette. Er temperaturøkningen nær 4 grader?

13. Når all isen på Grønland er smeltet har havet steget med 7 m. Vis dette og drøft konsekvensene for kystsamfunnene i Norge. Når all isen i Antarktis er smeltet vil have stige med 70 m. Vi at dette er en alvorligere konsekvens enn temperaturøkningen er for mennesker og planter. Tegn kart over Frøya for disse to scenariene.

14. Beskriv utviklingen på Smøla etter vindkraftutbyggingen, med turisme, Gurisenteret med med vindenergimuseet «Møter med vinden», Nasjonalt vindkraftsenter midt inne i vindparken og mye mer.

15. Besøk vindkraftanlegget på Hitra og observer at de interne grusveiene allerede nå erobres av småfuruer.


Tore Undeland, Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Vindkraftforsker i over 20 år