- Å prøve å fri til "ungdommen" med å stille ledende spørsmål, er i beste forstand søkt

Meninger

Svar til Tore Undeland, Institutt for elkraftteknikk, NTNU

Klimautfordringene skal vi ta på alvor, men hvilket grunnlag har den pensjonerte professoren for å si at svaret for Norge ligger i vindkraft?


 

Vi har så store, uutnyttede potensialer i våre utbygde vannkraftressurser at det mer enn topper pepring av vindturbiner fra landsende til landsende! Hvor er grunnforskninga? Har man stilt seg spørsmålet: Hvordan skal Norge skaffe seg mer grønn kraftreserve? Nei, oppdragsforskninga mottar penger for sin "forskning", og skaffer tilveie det oppdragsgiver vil ha! Å prøve å fri til "ungdommen" med å stille ledende spørsmål, er i beste forstand søkt. Å bruke oppdrettsnæringa inn i denne debatten er også fullstendig på jorde. Oppdrettsnæringa har alltid brukt grønn kraft - helt til det siste. Den siste tida har både den næringa, som de fleste av oss brukt tysk kullkraft på grunn av den energipolitikken som ligger til grunn for dine argumenter!

En ting er sikkert, ungdom kan ha forskjellige meninger om vindkraft i norske landskap - og selvsagt vil de komme fram til ulike konklusjoner, men de trenger ikke ledende spørsmål som skal vise vei til ETT rett svar.

Ellers kan de sikkert følge aktive forskere ved NTNU som vil gjøre havvind mulig. Forskning er, og bør være åpen for alternativer, og spesielt i dette tilfelle er det ikke nok med teknologisk- og økonomisk kunnskap. Jeg tror at enhver forsker vet det. Derfor er det også farlig å bruke ekspertknepet på en aldersgruppe, en befolkning og en kommune.

Dette tilhører i alle fall kategorien "hersketeknikk" på Nordisk institutt!


Hans Anton Grønskag