- Hvordan er det Hitra kommune behandler fritidsboligeiere?

Meninger

Feie/branntilsyn

I dag fikk jeg en regning i posten på kr. 608,75 for Feie/ Branntilsyn med betalingsfrist 20.02.2019. Etter forfall beregnes renter og purregebyr etter gjeldende regler, sto det nederst på arket. Jeg er en person som betaler regninger innen forfallsdato, men har denne regningen kommet 14 dager senere har jeg vært bortreist i 2 måneder uten mulighet for å betale denne regning og dermed fått perregebyr og renter for 2 måneder. Hvordan er dette mulig?

Vi bygde fritidsbolig på Hitra i 1986, en gang på 1990-tallet ringte jeg kommunen og etterspurte feiing av pipa, den gang ble hytta oppvarmet av det illstedet som ble bygd i 1986. Kommunen kunne ikke love at feiing ble utført fordi de måtte prioritere fastboende, ble det tid til overs så ble hyttepipene feid var forklaringen den gang. Ikke mye å gjøre med det for oss.

For fem år siden gikk vi til anskaffelse av varmepumpe, da vi syntes det var risikofylt å bruke ilstedet i hytta, siden det aldri har vært feid. Derfor reagerte jeg veldig på regninga som jeg fikk i dag, hvordan er det Hitra kommune behandler fritidsboligeiere? Jeg er lykkelig for at vi endelig får feid pipa, men behandlingen som fritidsboligeier er jeg på ingen måte fornøyd med. Nå bruker vi hytta kun på sommerhalvåret, så noe feiing og branntilsyn er ennå ikke gjennomført. Det står også spørsmål om jeg ønsker avtalegiro eller eFaktura på regningen, termin på regningen er 01.2019? Hva betyr det? Får jeg regning flere ganger i året?

Jeg er pensjonist, men det er første gang jeg opplever og få regning for utførelse av tilsyn flere måneder før tillsynet blir utført. Det må da være gjort vedtak i Hitra kommune vedrørende feiing og branntilssyn og da burde jeg ha fått et brev på min boligadresse som kan fortelle meg hva dette vedtaket innebærer. Det må jo være en plan slik at vi vet hvor ofte det blir feid om man skal betale for en tjeneste. Hvis dette skal være en årlig avgift og feiing skal utføres hvert 30 år så må vi få vite det.

Jeg er kjent med at minimumsgrensa på 4 år er opphevet men Hitra kommune må jo ha en plan på hvor ofte det skal feies utifra de ressursene dere har. Ønsker svar på mine spørsmål snarest og helst før fakturaens forfall, jeg liker å vite hva jeg betaler for.


Med hilsen

Kari Lien