- Vi bør planlegge for en stigning på 80 cm i dette århundre

Meninger

Til Tore Undeland, NTNU, Trondheim

Vindkraftforsker Tore Undeland har laget 15 prosjektoppgaver til oss. Se Hitra-Frøya fredag 15.februar side 17, «Argumenter for og imot vindkraft ̶ på Frøya».


 

Vi kan gi Undeland noen oppgaver tilbake: Hvor mange år må man studere ved NTNU for ikke å vite forskjell på cm og m ?

Undeland sier at når all isen i Antarktis er smeltet vil havet stige med 70 m. Nei, det korrekte er ca. 70 cm. Den viktigste organisasjon i verden for klimaspørsmål er FN organisasjonen IPCC. Det er denne organisasjonen som har fastsatt målet med ikke mer enn 2 grader C temperatur økning på vår klode. Nytt mål er 1,5 grader C.


Nye kart avslører de lokale konsekvensene av stormfloa i nær framtid

2.500 bygninger på Hitra og Frøya kan bli stående i vann

Nye kart avslører de lokale konsekvensene av havnivå-stigning og stormfloa innen få tiår. Flere av dagens industri-områder vil slite, ikke minst mange hundre naust. Og enda verre blir det i uværs-perioder med stormflo.

 

IPCC har 10.000 forskere som jobber med klimaspørsmål. Man må tro på at det IPCC sier er så nært korrekt det går an å få det. Derfor søk på Internett: «IPCC sea rise» eller «IPCC havstigning» og man får vite at i verste fall vil deler av verden kunne oppleve 1,8 m stigning i år 2100. IPCC og andre sier at vi her i Norge bør planlegge for en stigning på 80 cm i dette århundre.

Jan Børresen,

Dolmøy, fisker

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger