Meninger

- Jeg håper flere våger det samme som deg, Vidar

Meninger

Enda en takk til Vidar Oskarson!

Jeg viser til mitt tidligere innlegg i HF der jeg takket Oskarson for at han som eneste øyværing offentlig i avisa har støttet min ide om vei mellom Sula og Mausund. Det er flere som overfor meg personlig har gjort det, men offentlig har ingen før deg Vidar våget å gå ut i avisa med det.


 

At du antar at det er det samme som «å legge hodet på blokka», er kanskje noe overdrevet, men for meg har det har vært en uforståelig administrativ og politisk motstand mot planer om vei. Det er opplevd som svært negativt og lite inspirerende. Nå ser det ut til at flere ser at vei og kortere fergedistanse for Sula, bedre kontakt mellom øysamfunna og aller viktigst, en bedre kommunikasjon både for sørværan og Froan.


 

Kommunestyrets vedtak 19. desember i fjor, der de enstemmig vedtok at veitrasèen fortsatt skal stå i arealplana for Sula – Mausund-området, til tross for at administrasjonen hadde innstilt på å ta den ut, det er det sterkeste signal om at flere nå tenker som deg og meg.

Når du Vidar etter innlegget sender meg en SMS-melding med følgende tekst: «Jeg tok feil for mange år siden, planene dine var veldig gode og framtidsrettet». Da er det grunn il å gi deg enda en takk for at du viser det mot som skal til. Det du sier uttrykker egentlig at det er ingen skam å snu.

Jeg håper flere våger det samme som deg, når de nå ser at skjærgårdsveien, Fylkesvei 437, med kortere fergedistanse og en mye bedre kommunikasjon, er eneste mulighet for at øysamfunna kan overleve og ha ei positiv utvikling.


 

Nå bør alle, både fylkes- og kommune politikere, fiskere, oppdrettere, grunneiere og alle beboere forene seg i en siste anstrengelse for å prøve få gjennomslag for en grundig utredning som kan gi svar på om ny vei er et prosjekt med en nytte -kostnadsbrøk som er bedre enn dagens løsning. Jeg er overbevist om at det vil bli et faktum, men utredningen vil gi det endelige svar på om det blir vei eller ikke.

Ditt innspill Vidar Oskarson, fikk mange til å tenke på nytt. Det er viktig. Til slutt, enda en takk til deg for det.


Byneset, 26. febr. 2019.

Sigbjørn Larsen