Meninger

- Hvorfor ordførerens dobbeltstemme?

Meninger

Det stormer omkring vindkraftsaka, sosiale medier bugner av innlegg og mye skyts rettes mot ordfører. Det er som forventet, ettersom ordførers rolle er det den er. Det gjelder også å holde tunga rett i munnen, for som ordfører er du ordfører for alle og må evne å balansere. Det betyr at alle har krav på å bli hørt og har samme rett til å få sitt syn fram i media. Og jeg vil med hånden på hjertet mene at det også har vært tilfelle.

Typisk nok er det medienes bruk av ord eller hvordan sentrale aktører i mange tilfeller ordlegger seg i mediene, som gir liv og røre i kommentarfeltene. Etter kommunestyremøtet 26.02. var budskapet som var formidlet ut til folk at «ordfører valgte å benytte sin dobbeltstemme». Ordføreren kan verken velge å bruke eller velge å ikke bruke dobbeltstemmen. I møtereglementet heter det at ved stemmelikhet så har møteleder – og i kommunestyret er det ordfører – dobbeltstemme. Alternativet har vært loddtrekning, men den regelen har vi ved valg. Her har ikke møteleder dobbeltstemme. Personlig synes jeg lite om å komme i en situasjon der dobbeltstemmen gjøres gjeldende, men slik er regelverket og det må også jeg akseptere. Dette aktuelle eksemplet avstedkom sterke kommentarer på sosiale medier.


 

Vindkraftsaka er vanskelig for mange folkevalgte, som må forholde seg til ei sak som egentlig var ferdigbehandlet for 2 perioder siden. Det var nok noen i Arbeiderpartiets gruppe som stemte nei da folkeavstemmingen fant sted i 2005. Og det er faktisk ikke slik at det benyttes såkalt «partipisk». Noe avstemningen i denne saken også viste. I mine nærmere åtte år som ordfører har jeg aldri opplevd bruk av «partipisk». Men selvsagt er det diskusjoner og selvsagt kommer en i vanskelige saker fram til kompromisser eller konsensus. Det gjøres vel også når opposisjonen har sine diskusjoner.

Motstandsgruppas har bedt om ny folkeavstemming. Dette ble innfridd av et nesten enstemmig kommunestyre. Folkeavstemmingen finner sted 2.april, og her blir det mulig å stemme JA, NEI eller BLANK. Vi håper og forventer at overordnede myndigheter avventer resultatet av folkeavstemmingen før de tar nye beslutninger.

Jeg oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin! Og 16-åringer kan også stemme!


Berit

Ordfører (AP)