Mening

- Folkeavstemning nytter!

Meninger

NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA!


Folkeavstemning nytter!

Helt siden tidlig på høsten 2018 har vi kjempa for en folkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya.

Det gjorde vi også i 2012, men ble ikke hørt.

Denne gangen ble vi hørt, og denne sjansen må vi bruke!

Frøya kommune har nå gått med på å la lovavdelinga i departementene se nærmere på konsekvensutredninga, og det jobbes aktivt med direktoratet som bestemmer den endelige avgjørelsen i Frøyas sak, NVE!

Et tydelig nei fra Frøya vil påvirke det endelige resultatet – ingen tvil om det!

Et NEI nå vil også gi et klart signal til alle som vil gjøre krav på konsesjoner for å bygge ut i framtida.

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har sagt et klart NEI til utbygging på Frøya, både i 2005, 2012 og 2018.

Nå er det på tide at disse advarslene blir hørt!

  Foto: Jan-Egil Eilertsen

 

Frøyas natur

er vårt ansvar! Dette er vår nærnatur. Her går vi på auretur og fotturer. Dette er den naturen vi har vokst opp med, og som vi ønsker at våre etterkommere skal arve etter oss, uten at store deler har blitt gjort om til industriområder.


Vårt ansvar

Noen sier at vi må bygge ut fordi vi har ansvar for verdens klima. Alle har et ansvar for at CO2-utslippene på jorda reduseres, men vi kan ikke ødelegge den naturen som skal bidra positivt i klimabalansen, slik som myrområder og kystlynghei. Dette er noen av de sjeldne naturtypene som blir skadet ved en slik utbygging.

FLERE MENINGER HER


Billigere strøm?

Den utbygginga som planlegges på Frøya fører ikke til selvforsynt, billig strøm!

Denne utbygginga er ledd i et større system som fører til økt salg av strøm – både fra vannkraft og vindkraft, til utlandet.

De landene som kjøper vil gjerne kvitte seg med uren strøm, og vil øke sin bruk av ren, importert kraft fra Norge.

Det finnes i dag ingen ting som tyder på at dette har noen påvirkning på klima!

Det vi vet er at strømmen for norske husstander går opp!

I tillegg må vi betale for de grønne sertifikatene og utenlandskablene som for eksempel TrønderEnergi nyter godt av! Uten vår subsidiering hadde de ikke vært interesserte i å satse på vindkraft!

Uten dette hadde heller ikke Stadtswerke München som eier 70% av denne satsninga vært interessert!

Vi er altså med på å finansiere tysk kraftindustri!

Denne industrien får de ikke lov til å bygge ut i tyske landskap. Der er lovverket mye strengere enn i Norge.

Folk over hele landet, samt de største, og mest seriøse miljøvernorganisasjonen reagerer nå sterkt på dette! Både disse, og mange, mange organisasjoner sier klart nei!

Ingen husstander i Norge tjener på dette! Tvert om, for alle oss vil dette være tap, både i penger, og når det gjelder natur. Vindturbiner på 180 meter vil vises fra hvert eneste utsiktspunkt i Frøya Kommune.

Informasjonsbrosjyre

I disse dager går vi ut med en informasjonsbrosjyre til husstandene i kommunen der flere momenter blir nevnt. Les den, og ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

Nei til vindkraftverk på Frøya vi også arrangere et folkemøte om vindkraft senere i mars. Dette vil det bli gitt informasjon om.


STEM FOR FRAMTIDA! STEM NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA!


Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag