Meninger

- Fakta er at kommunen har bedt om vindkraftverk, ordfører

Meninger

Ordfører Berit Flåmo går i rette med meg i tilsvar på min oppsummering i «Varde»-innlegget. Selvsagt er det NVE/OED som innvilger konsesjon, men det er likefullt kommunen som er tiltakshaver, og det er kommunen som åpner for at konsesjonssøknad utformes!

Det kunne jeg selvsagt formulert bedre!

Men - uten kommunens vilje hadde det aldri vært aktuelt med et vindkraftverk på Frøya!

Da Frøya kommune besluttet å gå videre med vindkraftplanene i 2012 var ikke dette en selvsagt sak. Samme år forelå Miljødirektoratets og Riksantikvarens anbefaling om å utelukke Frøya totalt som utbyggingsområde. Var dette uviktig? 

Ordfører vet at folkeavstemminga fra 2005 ga knappest mulig flertall for bygging - at dette var et annet prosjekt – samt at kunnskapen om hva dette innebar var en helt annen i 2012.

At man viser total lojalitet til en avstemming tilbake i 2005, er derfor merkelig.


 

Man må også spørre: hva betyr dette i dag! Vi forespeiles å ha skyskrapersøyler på 180 meter midt i vår nærnatur fram til 2045!

Dette kunne kommunen ha stanset – uansett hva som blir sagt! I stedet velger kommunen å «henstille» om lavere turbinsøyler. Få tror at NVE tar slike innspill alvorlige all den tid kommunen anser dispensasjonssøknad av 2016 som ok. Har Frøya kommune fulgt opp de krav som ble framsatt av kommunen?

Det har slått meg, og mange med meg, at kommunen inntar en rolle som «passiv» i saker som angår vindkraft. Det er like fullt kommunens prosjekt, og det er selvsagt at kommunen kan - og skal legge lista!

Ellers støtter jeg ordførerens ønske om folkeavstemminga. Vi bør få et klart svar – uansett!


Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag