Meninger

- En stor takk til brukere og ansatte ved hjemmebasert tjeneste

Miriam Aclima Baglund. 

Meninger

Mange av oss venter nå utålmodig på vår. Søndagens hvite og våte nedbør var derfor ikke populært. Kjøreforholdene ble svært vanskelige. De fleste av oss valgte å la bilen stå og holde oss inne.

Men ansatte i hjemmesykepleien i Hitra kommune må ut på veien hver dag, uavhengig av vær- og kjøreforhold. Søndag 24. mars ble en ekstra utfordrende dag, da de store og våte snømengdene som kom gjorde forholdene ekstremt vanskelige.

Enkelte tjenestebiler måtte stå og vente lenge på brøytebilen før det var mulig å kjøre videre. Mange brukere fikk derfor besøk til en helt annen tid enn hva de normalt får.

Som nestleder i Helse- og omsorgskomiteen (HOK) i Hitra kommune vil jeg derfor rette en stor takk til tålmodige brukere og dedikerte ansatte ved hjemmebasert tjeneste. La oss håpe at våren kommer snart!


Miriam Aclima Baglund,

Nestleder i HOK

og folkevalgt for MDG