Meninger

- Takk for at dere engasjerer dere for klimaet, ungdommer!

Johan G Foss 

Meninger

Klimaet er i dag den viktigste av alle saker. Men trøkket i klimasaka har ikke vært slik som alvo-ret skulle tilsi.

Dere får satt klimaet på dagsordenen. Dere gir oss håp, ungdommer! Og dere må ikke gi dere! Dere må stå fast og forlange at det handles raskt og kraftig for at naturgrunn-laget og framtida ikke skal rives fra dere.

For vi har kort tid på oss. Vi har snakka bort flere tiår. Klimafornekterne har vært aktive. Nå må det kraftfulle tiltak til om vi skal greie å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Det må vi greie, for stiger temperaturen mer, passeres en rekke vippepunkter, der klimaendringer begyn-ner å aksellerere og ikke lenger lar seg stanse. Verdens ungdommer er den eneste pressgruppa som kan sørge for at vi når 1,5-gradersmålet!

Og husk at presset deres ikke bare er retta mot politikerne. Presset og påvirkningen retter seg mot hele befolkningen. For i demokratiske land som Norge er det ikke politikerne som sitter med den endelige makta. Det er velgerne. Og velgerne har ikke vært særlig opptatt av klima og miljø. Det må de bli! Dere presser ikke bare politikerne, ungdommer, dere vekker hele befolk-ningen!

Vi vet det kommer utfordringer når tiltaka skal påvirke prioriteringene til hver enkelt av oss. Vi vet også at dere blir møtt med at det betyr lite hva lille Norge gjør. Slå tilbake med at Norge kan spille en viktig rolle i verdenssamfunnet for å redde klimaet, og da er det svært viktig hva vi gjør!


Johan G Foss