Meninger

Tennene er en del av kroppen

Meninger

Tannhelstjenestene for barn og eldre og noen andre utsatte grupper må være en offentlig oppgave på lik linje som det øvrige helsetjenester av folketrygden. For øvrig er tannhelse et privat anliggende.

Dette medfører at forebygging av tannsykdommer og dyre tannbehandlinger er avhengig av den enkeltes økonomi.

Tannhelsen står i sterk kontrast til resten av helsesektoren når behandling av tennene ikke ennå er kommet under det samme regelverket som våre øvrige helsetjenester.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Det finnes ingen god forklaring på dette,men jeg vil påstå fortsatt at tannhelsen er et politisk stebarn selv om at noe refusjonsordninger er innført på spesielle tannkjøttsykdommer som dekkes over folketrygden.

Tennene er en del av kroppen. God tannhelse er viktig forutsetning for helsetilstanden generelt or både barn/unge/eldre .

Pensjonistpartiet vil følge opp dette politisk!


Per Ervik

Pensjonistpartiet