Meninger

Frivillig innsats for folkehelsen - gratulerer og takk

Meninger

Siden 2003 har Hitra hatt en golfklubb med egen golfbane.

Banen har vært hyppig besøkt og har gitt gode utfordringer. Den har hele tiden vært et utmerket tilbud for fysisk aktivitet og bedring av den generelle fysiske tilstand.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Banen startet som en trang bane med 6 hull og er nå utvidet til 9 hull. Både drift og utvidelse har vært drevet frem av klubben. En drivende klubbleder med en stor gruppe av dugnadsvillige medlemmer har vist imponerende innsats og holdt banen i en særdeles god tilstand.

Det står mange ildsjeler bak idrettsanlegg og aktiviteter ute i distriktene. Vi ønsker å gi ros og en stor takk til leder av golfklubben, Reidun og hennes nøkkelmedarbeidere for den store innsats de har lagt ned for å holde et supert tilbud klart til bruk.

Vi gleder oss til en ny sesong!


Kate og Torbjørn Akersveen