- En ekstra honnør til Guri Kunna videregående skole

Meninger

- Takk for at du gir håp

Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Ditt bidrag til Krafttak mot kreft er med på å endre denne alvorlige situasjonen.

Av: Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Eva Faanes, distriktssjef i Kreftforeningen Midt-Norge.

Under årets innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft har over 20.000 bøssebærere banket på dører fra nord til sør, og det norske folk har åpnet både dør og lommebok. Nordmenn har også vist sin enorme giverglede på Vipps, på SMS og gjennom innsamlinger på Facebook. Alle har ønsket å gjøre en forskjell for de som rammes av en kreftform med lav overlevelse.

Vi ønsker å rette en stor takk til deg som har gått med bøsse, organisert innsamlinger, solgt vafler, arrangert løp, konserter og russerevyer. Din innsats er uvurderlig. Tusen takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon!

Engasjementet i Trøndelag har vært enormt. På Trøndertun Folkehøgskole arrangerte de konsert til inntekt for Krafttak mot kreft. Rennebu Frivilligsentral deltok på aksjonen for første gang, fikk med seg elever fra ungdomsskolen som bøssebærere og viste stor entusiasme og innsamlerglede for aksjonen.

En ekstra honnør til Guri Kunna videregående skole, med skolestedene Hitra og Frøya, som gjennom stor og iherdig innsats fra komiteene, alle lokale bøssebærerne og et engasjert lokalsamfunn, bidro med over en million innsamlede kroner til kreftsaken.

Ikke minst, tusen takk til deg som ga et bidrag til årets aksjon. Ditt bidrag er med på å gi flere kreftpasienter den aller beste følelsen i livet. At de får leve videre.

I Trøndelag har det blitt samlet inn over fire millioner kroner. Og på landsbasis har dette så langt resultert i nærmere 40 millioner kroner. Rett og slett helt fantastisk. Vi lover å forvalte pengene godt.

I dag overlever syv av ti nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. To av ti overlever lungekreft og færre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft.

Mer kunnskap bidrar til å oppdage og stille riktig diagnose tidligere, og utvikle mer presis og effektiv behandling. Historien har vist oss gang på gang at det er mulig, men fremskrittene kommer ikke av seg selv. Nye gjennombrudd krever midler og knallhardt arbeid over tid. Takk for at dere har bidratt til kommende fremskritt.

PS! Du kan fortsatt gi din støtte via nettsiden og på Vipps. Sammen skaper vi håp.

Kreftforeningen