Meninger

- Politikerne tåler angrep på bygde-Norge veldig godt!

Meninger

Det er et brutalt og vulgært angrep på bygde-norge vi er vitne til!

Hvor langt kan sentralmakta gå når det gjelder å dra KLIMA-KORTET?

Vi sitter ved utbyggingsstedet for det som har fått det smiskende vakre navnet "FRØYA VINDPARK"! Folk er forbannet, folk bærer sorg, folk er stolte over at de har ført en nei-til-vindkraft-aksjon i mange år, og at folkeavstemninga 2. april ga 78% for NEI til vindindustri i ørneland og hubroland.

Staten har sørga for at energilova topper alt annet lovverk! Politikerne lar vindkraftindustrien overstyrer naturmangfaldsloven, plan og bygningslov, forvaltningslov - samt alle regler for god, human folkeskikk!

Politikerne har lagt føringene! De har glemt bygde-Norge.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Mange av de som sitter her bor i husene rundt denne industrialiseringa av sårbar og utrydningstrua kystlynghei.

De sitter under korridorene for trekkfuglene, og de kjenner hvert et ørnereir, hvert et hubroreir, hvert et storspovereir - og de har voktet dem, hele sitt liv.

Nettdekning har de ikke, mobildekning har de ikke. De har ikke stått fremst i køen når det har vært snakk om å få av storsamfunnets goder - men de kan gjerne få monstermaster på 180 meter over hodene på seg. De kan godt få livene sine endevendt fordi staten Norge skal selge kraft til beboerne i München, fordi de ikke kan bygge slike konstruksjoner i sine nærområder - på grunn av tysk lovgivning!

Det utøves en arroganse uten sidestykke fra storsamfunnets side overfor dette folket - og alle savner den tiden vi hadde ekte mennesker bak politikermaskene! Mennesker som er i stand til å se mennesker. I stedet møter de kraftspekulantenes rå kraft. De har politikerne sørget for. De endevender våre landskap, og statsmakta kaller det "grønt skifte"!

Vi vet hva det skiftet betyr!


Hans Anton Grønskag

Nei til vindkraftverk på Frøya