Meninger

- Ønsker meg et våkent kommunestyre som tar tilbake makten

Meninger

Mitt samfunnssyn bygger på tanken om åpenhet og folkevalgt styring. Og som bonde med store beiteskader var forventningene om at kommunestyrets vedtak om reduksjon av hjortestammen med 20 % ville føre til en bedring for vår yrkesgruppe.

Og vedtaket hadde gode faglige argumenter og viser til Forvaltningsplan for hjortevilt i Hitra kommune 2018 – 2020. Nå ser det ut til den grå mur av taushet og makt har en annen oppfatning av hvor stor stammen bør være.

Litt historikk – undertegnede og to til tok for en del år siden initiativ til en underskriftskampanje – ved å dra rundt til alle aktive bønder fordi beitepresset fra hjort var økende.

Resultatet ble kompensasjonsordningen for beiteskade. Vi følte da at det ble litt mer rettferdig og var fornøyd. Siden har jeg personlig innsett at denne form for sølvpenger har gjort oss handlingslamma og vi har som yrkesgruppe godtatt oppbygginga av stammen og dermed økt beiteskade.


 

Det har de senere år blitt en økende motstand mot denne form for beiteskade-kompensasjon. I og med at vi nå er så få aktive bønder igjen, vil det være enkelt å bruke vanlige demokratiske metoder med flertallsavstemning for å fjerne ordninga.

Ser stadig vekk at samfunnsutviklinga skyver byrdene nedover til svake grupper. Men håper at dette innlegget vil føre til en større grad av rettferdig fordeling av goder og ulemper. Og vil understreke at jeg sjøl er en lidenskapelig jeger og aktiv bonde.

Mer historikk – jeg var en av initiativtakerne til dagens utmarksorganisering. Hovedårsaken var å stå sterkere mot krefter som Jeger og Fisk.


 

På Frøya så vi hvordan tidligere leder av den lokale Jeger og Fisk klarte å få kommunestyret til å hoppe bukk over det faktum at bøndene må betale i form av beiteskade for en økning av stammen.

På Hitra har vi fått selveste kronprinsen i den nasjonale foreninga som leder av utmarksrådet. Hittil har jeg registrert tiltak som – områder som er inngjerdet skal ikke telle som jaktmark og overse faglige råd i forhold størrelsen på stammen.

En mulig måte i å få denne viktige debatten inn i riktig spor er å utfordre de politiske partiene som er i ferd med å skrive valgprogram. På den måten kan vi velge ved kommunestyrevalget.

Ønsker meg et våkent kommunestyre som tar tilbake makten i bla. hjorteforvaltninga.


Vidar Udseth