Flertallet har talt!

Meninger

Frøya KrF var helt klar på at folkeavstemningen ville være avgjørende for vårt videre engasjement i saken. Selv tar jeg prosessen med elektrifiseringen av samfunnet på dypeste alvor.

I det vitenskapelige miljø er det enighet om at verden må omstilles fra fossil energi til fornybar energi innen kort tid. Det tror jeg også de som protesterer mot vindkraftverket på Hallaren mener.

Flertallet har sagt tydelig at Frøya ikke er egnet for denne kraftutbyggingen.

Protestaksjonen på Hallaren

Sivil ulydighet har vært en legitim form for protest. Blir omfavnet stort får den politikken til å endre kurs. Slik skal det være. Det er folket vi skal arbeide for.

I denne saken kommer folks mening tydelig frem.

Vi som skal drive med politikk vil styres av vår overbevisning. Den kan vi forsøke påvirke folks holdninger med, men den kan ikke være styrende.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Demokratiske prosesser og selvråderetten

Vindkraftsaken på Frøya har synliggjort hvordan demokratiet virker urettferdig. Vi møter en statlig styring mot en lokal styring.

Saken har også synliggjort hvordan demokratiske prosesser tar tid. Vi har et langt tidsperspektiv fra avgjørelse (den første folkeavstemningen) til bestemmelse og gjennomføring begynte.

Konsekvenser rundt etablering av vindkraftverk på Frøya er gjort. Vi må ha tillit til at dette er gjennomført grundig. Om den første folkeavstemningen var avgjørende vet vi ikke. Det kan være overordnet styring som er gjort gjeldende.

Det er lagt mye arbeid og prestisje i å gjennomføre saken.

Går vi inn i politikken og ikke har tillit til det systemet vi skal arbeide i så har vi et problem. Vi må ha tillit til at demokratiet fungerer, og at vi kan endre det som ikke fungerer.


 

Lokaldemokratiets innflydelse

Kommuner har ikke selvråderett over alt i kommunene. Det ser vi ser i denne saken. Staten har en overordnet styring. Slik er loven utformet. Varierende kommunestyrer kan prioriterte forskjellig.

Det er tatt til ordet for å gi kommuner selvråderetten i slike saker, og det vil vi i Frøya KrF også. Kommuner skal ha avgjørelsen i saker hvor folks nære verdier står på spill.

Natur og miljø er en verdi. En nær verdi som lille Frøya ikke vil utgjøre en stor forskjell med i den globale klimapolitikken.

Folkeviljen blir ikke avgjørende i denne saken. Slik virker det som.

KrF står for et grunnleggene nærhetsprinsipp. Avgjørelser skal tas på et så lavt nivå som mulig. Om overordnet myndighet overstyrer lokaldemokratiet så ligger bevisbyrden for nødvendigheten hos dem.

I denne saken har myndighetene ikke overbevist lokalbefolkningen om nødvendigheten av vindkraftverket på Hallaren.


Geir- Are Valle