Meninger

- Nei, Synnøve, Ap har ikke «vondt i viljen sin»

Meninger

Nei, Synnøve G Ervik, det er ikke slik at «Ap ikke vil» eller at de har «vondt i viljen sin».

Vi er i en situasjon der en utbygger sitter med en konsesjon som alle de partier du skryter av – Venstre, Høyre og FRP - har bidratt til at de har fått gjennom delaktighet i vedtak i 2005. Fra 2003 til 2011 hadde disse partiene flertall i kommunestyret. AP hadde 7 av 23 representanter.

De samme partiene var også med på å si nei til ny folkeavstemning i 2012. Nåværende ordførers første befatning med saken var kravet om ny folkeavstemning i 2012, som hun sammen med 17 andre i kommunestyret sa nei til.


 

Du skriver at du ble «matt» da du så fra det ekstraordinære formannskapsmøtet mandag 8.april. Det du så og hørte var folkevalgte som har fått en svært vanskelig sak å håndtere. Opplevde du at opposisjonen strålte av selvsikkerhet?

Folkeavstemningen har synliggjort stor motvilje til vindmøller på Frøya. Men både AP og de andre partiene vet at folkeavstemningen i seg selv ikke kan stoppe den planlagte utbyggingen. Det ble også uttalt fra opposisjonens side i kommunestyret da folkeavstemningen ble vedtatt.


 

Den kan imidlertid bidra til å sette et ekstra press på sentrale myndigheter, og være et viktig bidrag til å understreke urimeligheten i manglende lokal selvbestemmelsesrett. Som vi har utrykt og som førte til at vi ønsket utsetting av vedtak til kommunestyremøtet torsdag 11.april, så ønsker vi å undersøke det mulighetsrommet vi har for eventuelt å kunne stoppe utbyggingen og konsekvenser av vedtak.

Og hva ville du som bedriftsleder ha gjort om din bedrift var i en situasjon der en ønsket å gå ut av en avtale? Ville du gått ut av avtalen for enhver pris, eller ville du skaffet deg størst mulig kunnskap om konsekvenser?

Kristin Reppe Storø
Frøya arbeiderparti