Meninger

- Det er nedslående lesing når vi leser Kipperberg uttaler seg om ny ny veistrategi

Meninger

Prisverdig at Hitra får reasfaltert 12 km av fylkesveiene nå i sommer. Men det er nedslående lesing når vi leser i HF seksjonsleder Oddveig Kipperberg uttaler seg om ny ny veistrategi for Trøndelag. Der pekes det på at det ikke asfalteres uten at det først gjennomføres forsterkninger og oppbygging av veinettet som har grusdekke før det blir fastdekke.


Her legges det asfalt i sommer

Hitra får 12 km - Frøya ingen ting

 

Hitra har tre strekk med dårlig grusvei, Tranvikan - Badstuvik, Mastad- Fjellværøya, Hestvika - Nordvika.

I tillegg kommer grusveier fra deler av Snillfjorden som blir en del av den nye Hitra kommune. Dett er tilsammen ca 8. mil som trenger skikkelig oppgradering og asfaltering her på Hitra.

Fastdekke på vei ute i bygdene er en betingelse for fast bosetting og næringsutvikling. Trøndelag fylke har flere titallsvis mil med slike veier.

Derfor vil pensjonispartiet få løftet dette høyt politisk slik at det bevilges og «øremerkes en grusveipakke» med antall millioner inn til fylkene, så vi får gjort noe med etterslepet på fylkesveiene .

Per Ervik

Pensjonistpartiet