Meninger

Om Øyrekkas satsing på turisme og reiseliv

Meninger

På Øyrekkas vegne er jeg bekymret over de holdninger og feilaktige karakteristikker rettet mot flere av Øyrekkas turistaktører, som leder av Frøya Næringsforum, Torill M. Pettersen, formidlet til Øyrekka Turistinformasjon på et nylig reiselivsmøte på Brekstad. Holdninger som jeg, etter samtale med Frøyas ordfører, lett kunne merke har spredd seg i deres miljø. Selv var jeg altså invitert av Trøndelag Reiseliv i regi av Øyrekka Turistinformasjon, bedre kjent som Øyrekka.no.

Selv om få av Øyrekkas næringsaktører er medlemmer i Frøya Næringsforum, er det slik at næringsforumet - i ulike sammenhenger hvor dette og andre temaer blir drøftet - blir oppfattet som å representere all næring på Frøya. Det er derfor svært viktig at Frøya Næringsforum er bevisst det ansvar de har. Dette gjelder spesielt nå som de - med støtte fra kommunen – har påtatt seg rollen som ambassadør for reiselivet på Frøya. Det er synd om Frøya Næringsforum sine holdninger etablerer seg som sannheter, derfor ønsker jeg her å gi et nyansert bilde av Øyrekkas satsing på reiselivet.

Framsnakk og samarbeide turistaktører imellom

Aller først, for aktører i Øyrekka er det ikke et «vi og dem» perspektiv. Øyrekka er også stolte av å ha Norges beste hotell, på samme måte som vi gleder oss over suksess hos turistaktører generelt på Frøya og Hitra. Vi drar veksler på hverandre. Med den økte turiststrømmen vi nå ser, vil nok også et slikt samarbeide kunne utvikles. Ikke minst med tanke på Hotell Frøya sin popularitet, men like fullt deres begrensning i forhold til antall hotellrom. Øyrekka kan ikke konkurrere med hotellets frokostbuffet, men vi har andre ting å spille på. Å våkne opp på et hotellrom i fjæra med utsikt til den hvite by i havet, eller ta morgenkaffen på brygga i en rorbu ved idylliske Kjeila på Mausund – det frister også turistene. Og dette er bare to av flere gode overnattingstilbud.

Den suksess enkeltaktører eller enkeltarrangementer oppnår, det gir opplagt positive ringvirkninger for hele Frøya. Turistaktører i Øyrekka ser godt hvor viktig det er at vi har gode og populære tilbud på alle øyene, og det er min klare oppfatning at turistaktørene her snakker hverandre opp. For det er ikke slik at vi konkurrerer med naboen eller naboøya – vi konkurrerer med Norge og verden når vi skal prøve å få vår region og våre øyer til å bli den foretrukne destinasjon. Derfor bør vi spille hverandre gode.

Øyrekka – en viktig aktør i reiselivet på Frøya

I forkant av dette møtet hadde vi forventninger om konstruktive samtaler. Forventninger om at kommunen var åpen for endelig å inkludere Øyrekka Turistinformasjon, nå som kursen videre skulle planlegges. Vi har tross alt, som eneste turistinformasjonsside noensinne, klart å samle alle Øyrekkas aktører på én side, altså én og samme turistportal. Dette synes vi er en grunnleggende forutsetning for å drive god turistformidling. Denne portalen har vi lyktes godt med å profilere - de to siste årene uten noen som helst form for driftsstøtte, og aldri noen form for kommunal støtte eller inkludering. Så ja, en viss forventning om av vi – som én av flere – nå ville bli inkludert i planleggingen av framtidig satsing, det hadde vi.

At denne kursen allerede var staket ut av kommunen, Frøya Næringsforum og Opplev Frøya, burde kanskje ikke komme som noen overraskelse. Likevel var det skuffende å ikke engang på dette møtet bli møtt med en aldri så liten åpenhet for å snakke om vårt arbeide. «Vi forholder oss kun til Frøya Næringsforum – ingen andre», var Frøyas ordfører sin klare og gjentatte beskjed til meg.

Det hadde vært flott å ha med seg kommunen som støttespiller – en kommune som verdsetter lokale initiativ, og som ser verdien i det å bidra til samskaping mellom kommune og innbyggere. Uansett, Øyrekka Turistinformasjon har ikke tenkt å slutte med det vi synes er en viktig jobb for Øyrekka. Jeg kan minne om at Øyrekka.no er et resultat av den oppgaven kommunen ga oss i 2014. Den gang eksisterte det en kollektiv bekymring for Øyrekkas framtid, og vi ble bedt om – via flere arbeidsgrupper – å vurdere hvilke tiltak som kunne bidra til å endre den negative befolkningsutviklingen. Vi tok vår oppgave på alvor.

Det var svært overraskende å bli møtt med påstander om at Øyrekka Turistinformasjon ikke ønsker å samarbeide med Frøya Næringsforum. Det stemmer ikke, vi vil gjerne samarbeide med både kommunen og Frøya Næringsforum. Men; vi ønsker å bli hørt når vi nå i flere år har pekt på at det må være mulig å markedsføre Frøya og Øyrekka på flere arenaer – det ene utelukker ikke det andre. Vi oppfatter det heller ikke som en invitasjon til samarbeide, når alle planer, premisser og føringer allerede er lagt av Frøya Næringsforum og kommunen. Det synes vi det burde være en forståelse for. Og kanskje kommunen vil lytte mer til Øyrekkas ønsker, om bare Frøya Næringsforum og Opplev Frøya fortalte de at vi er verdt å lytte til?

Kan også informere om at Øyrekka samarbeider nært med turistaktører også på Hitra og i Trondheim, og hvorfor skulle vi ikke det? For folk utenifra er vi gjerne én og samme destinasjon. Turister bryr seg ikke om kommunegrenser.

Øyrekka har et fullskala tilbud innen turisme og reiseliv

Lederen av Frøya Næringsforum avslørte denne dagen hvilken mangelfull kompetanse hun har hva angår reiselivstilbudet i Øyrekka. Jeg tror riktignok ikke at hennes manglende innsikt er gjengs for styrets representanter i næringsforumet – ei heller for Frøyas andre representanter på dette møtet. For det er ikke slik at Øyrekka kun tilbyr transport og bespisning. Vi har gode overnattingstilbud, vi tilbyr opplevelser og aktiviteter. Vi formidler kystkulturhistorie via mange ulike tilbud, og vi har et mangfoldig tilbud av musikk og kulturopplevelser - små og store. Det burde en leder av et næringsforum allerede vært kjent med.

Vi har i flere år tatt imot turister, bedrifter og grupper som har vært fornøyde med den totalopplevelsen de har fått ved å tilbringe én dag eller flere i Øyrekka. Det skjer mye spennende, og det har det gjort lenge. At jeg her snakker varmt om Øyrekkas tilbud, betyr ikke at vi ikke har et forbedringspotensial – det er klart vi har det. I likhet med alle som driver servicerelatert næring, må også vi være i stadig utvikling. Vi er tross alt i en tidlig fase av det vi ser har et svært godt potensiale for å vokse. Flere er fortsatt i en gründerfase, det investeres mye penger i et langsiktig mål om inntjening. Gi oss litt tid, ha gjerne litt tro på oss, i stedet for å snakke oss ned.

Jeg forstår på Pettersen at hun ønsker et langt bedre tilbud for det segmentet som består av store grupper (50-150 personer) som ønsker å tilbringe noen timer i Øyrekka. Foreløpig er det kun Supen Pub som har lyktes med dette segmentet, og all ære til de for det. Men kanskje er det heller ikke om å gjøre for alle aktører å tilpasse seg akkurat denne gruppen, men heller rette seg mot små og mellomstore grupper så vel som enkeltturister? Det er tross alt en langt større etterspørsel fra denne kundegruppen, sammenlignet med den gruppen Pettersen fokuserer på. Øyrekka har et fullskala tilbud, og ønsker selvfølgelig at bedrifter og turister skal legge igjen mest mulig av sitt budsjett på de ulike øyene, noe som opplagt også innebærer overnatting.

Det mest oppsiktsvekkende for Øyrekka Turistinformasjon denne dagen, var Pettersens ublide karakteristikker av turistaktører på Sula. En øy mange turister ønsker seg til - firmaer så vel som private. Den gamle «vandrehistorien» om en dårlig opplevelse for flere år tilbake, var åpenbart viktig å få fram. Det er trist at hun skal dyrke en slik gammel negativ historie (en historie som for øvrig har flere sider enn den Pettersen ville ha fram). Hva med å flytte fokus over på alt det gode arbeidet som er lagt ned på denne øya gjennom flere år, og som fortsatt pågår for fullt?

Det er medlemmer av Øyrekka Turistinformasjon Pettersen snakker ned på denne måten, venner og kollegaer av meg, ildsjeler som i stor grad har lyktes med sin innsats. Som jeg påpekte til Pettersen da, og som jeg gjentar her – jeg håper virkelig ikke dette er noe hun formidler i andre fora, for hun må jo forstå at dette er skadelig for øya, for Øyrekka og for Frøya som sådan?

Jeg vil råde Torill M. Pettersen til å gjøre seg kjent med Sulas mange flotte fasiliteter, og ikke minst, å følge med på alle deres musikk- og kulturarrangementer. Merkelig om ingen av disse skulle falle i smak. Hva med å legge et møte eller en konferanse til Sula Rorbuer og Havhotell? De har tilrettelagte og flotte lokaler for å ta imot grupper på opptil 60 personer, og de har et dyktig vertskap.

Er du derimot typen som ønsker en rai-rai stemning hver gang du besøker Øyrekka, er det ikke like sikkert at Sulas mange tilbud treffer like ofte som man kanskje kunne ønske seg. Det er bra at Øyrekka har aktører med ulike profiler, slik at alle segmenter kan få dekket sine behov og ønsker. Vi skal heller ikke glemme at det er mange barnefamilier som besøker Øyrekka.

Reiseliv som samfunnsbygger

Frøyas representanter måtte dessverre gå halvveis ut i møtet. De gikk derfor glipp av interessante diskusjoner og innlegg. Åfjord sin ordfører, Vibeke Stjern, snakket om at kommuner må erkjenne sin manglende kompetanse på turisme og reiseliv, og påpekte hvor viktig det var å lytte til næringen. «Fortell oss hva dere tenker, hva dere ønsker, så skal vi prøve å legge best mulig til rette», sier hun. Det er godt å høre at det faktisk finnes kommuner som tenker slik – som ønsker å lytte til både små og store aktører. Og kanskje er det på høy tid at Øyrekka selv slutter å omtale seg selv som «små aktører». Samlet sett har jo Øyrekka blitt én stor aktør – det er ut til øyene mange av turistene ønsker seg når de kommer til Frøya. Ut til øyene eller ut til Titran.

Det ble av flere, blant andre en bygdeforsker, fremhevet den viktige rollen reiselivet har som samfunnsbygger på små steder som trues av fraflytting. Det er synd om engasjement og lokale initiativ i Øyrekka blir undergravd av kommunen og Frøya Næringsforum. Det er ikke urimelig av oss å forvente å bli tatt på alvor. Det er ikke mye vi ber om, kun litt anerkjennelse - bli hørt og bli sett på som viktige og selvstendige aktører i vårt arbeide med turisme- og bygdeutvikling. Vi setter oss gjerne ned sammen med Frøya Næringsforum for å finne ut hvordan vi sammen best kan markedsføre Frøya som turistmål. Det vil utvilsomt være en vinn-vinn sitasjon for alle.

Vi håper at både kommunen og Frøya Næringsforum setter pris på de som prøver å etablere næring i Øyrekka. De drives ikke av et ønske om å tjene store penger, men et sterkt ønske om å ha sin hverdag, sin arbeidsplass her ute i skjærgården. De er viktige bidragsytere til Frøyas små øysamfunn. Vi ønsker å lokke til oss flere slike folk, vi ønsker tilflyttere som ser en reell mulighet for å leve et annerledes liv, folk som tør å ta den risikoen som følger med det å etablere næring og arbeidsplasser. Ønsker kommunen og Frøya Næringsforum å bidra til det?


Tove M. Vedal

Øyrekka Turistinformasjon