- Takk til alle de som har lagt ned arbeid dag og natt for å gjøre denne seieren mulig

Meninger

I dag er dagen for takknemlighet


Takk til Eskil som har ledet en aksjonsgruppe med dyktige medarbeidere gjennom en aksjon som det står stor, stor respekt av!
Takk til Ola som har håndtert det politiske arbeidet for oss på en fantastisk fin måte! (Nevner jeg flere ved navn nå, blir jeg aldri ferdig! :) )
Takk til alle de som har lagt ned arbeid dag og natt for å gjøre denne seieren mulig!
Takk til alle våre hjelpere som har bidratt med mat, do (\uD83D\uDE0A), oppmuntring og støtte på alle måter!
Takk til lokalavisene og øvrige media som har vært med oss gjennom aksjonen, og gjennom det formidlet en annen side av vindkraftutbygginga enn den som våre styresmakter formidler! En spesiell takk til Petter Vidar Vågsvær og hans team!
Takk til sponsorer, og alle som raust har gitt oss bidrag, overnattinger! En spesiell takk til Gustav Witzøe!
Takk til organisasjonene som har støttet oss - og av disse vil vi spesielt fremheve NMF v/ Arne Roger og Kurt for aktiv støtte!
Takk til alle motstandsgrupper over hele landet og i Sverige som har gitt oss nyttige innspill og håndslag gjennom mange år, og spesielt denne siste tida!
Takk til alle FB-venner, som etter hvert har kommet opp i et voldsom antall!
Takk til alle frøyværinger på Frøya, og Frøya-patrioter ellers!

Og i dag er det god grunn til å takke lokale politikere som har levd med en uregjerlig forsamling motstandere over flere år, og spesielt den siste tida. Disse vil vi spesielt takke i dag fordi de har gjort en god beslutning, etter vårt syn! :)
Vi er overbeviste om at kommunen med dette har satt seg i respekt blant landets kommuner. Dette handler om å kunne bestemme i sitt eget bo, dette handler om å rydde plass for lokaldemokratiet dersom man opplever for sterk statlig styring, og at private interesser får for mye innflytelse. Den kampen skal hele Frøya-samfunnet kjempe i lag!

Til sist vil jeg takke alle ørne-mødre som sendte sin velsignelse over hodene vår da vi var samlet i Nessadalen for å feire - etter avgjørelsen! 

Av hjerte

Hans Anton

Les flere meninger på våre debattsider, hitra-frøya.no/meninger