Meninger

- Det er ikke vårt problem, vårt problem er hundrevis av trailere

Meninger

Åpent brev til Trøndelag fylke og Statens vegvesen:

Det var med blandede følelser jeg åpnet Hitra Frøya-avisa i dag.

Tydelig uberørt av våre ønsker her i Knarrlagsundet, skrives det om høyde og om hvorvidt seilbåter kan passere under den nye brua? Det er ikke vårt problem, vårt problem er at hundrevis av trailere passerer oss fotgjengere hver dag. Er det så vanskelig å sette opp et regnestykke som ivaretar oss beboere?

Det er i de siste 20-25 år transportert verdier for milliarder gjennom sentrum her, og så sitter de i Fylket og regner på 30 millioner? Er det så vanskelig å finne penger til oss i distriktene? Skal en imøtekomme de økonomiske utfordringer, ville vi for eksempel fort tjent inn 30 millioner på en bom for vogntogpasseringer, for en periode? Disse vil jo spare inn både tid og penger på den alternative traseeno og som blir vesentlig kortere og sikrere enn dagens vegstrekning.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Det er tross alt denne transporten som har slitt ned både broen og vegdekket. Jeg mener det er arrogant av Prosjektledelsen og ikke imøtekomme de berørtes ønsker om en bro i vestenden av sundet.

Jeg er overbevist om at hadde viljen og forståelsen blandt de ansvarlige for prosjektet, vært tilstede, hadde den ønskede veitraséen kunnet realiseres.

Jeg har et håp om at siste ord ikke er sagt, og vi har ingen tid å miste, eller hva sier de broallierte?

Kanskje vi skulle lære litt om mobilisering og patriotisme av Frøyværingene?

Bjørg Berge Brasøy